Skip to main content

En la nostra Planta de Tractament de Residus Urbans de Villena estem realitzant millores per a oferir un millor servei i intentar reduir al màxim el percentatge de rebuig, és a dir, els residus que no es poden valorar.

Una de les últimes inversions que s’ha realitzat en la planta és la incorporació d’una instal·lació per a incrementar el percentatge de recuperació dels residus per al seu reciclatge. El conjunt està compost per un lloc de triatge manual per als residus de vidre, així com un separador magnètic (per als elements fèrrics) i un separador de corrents de Foucault (per als alumínics).

Esta nova maquinària s’ha instal·lat com a pas previ al procés de compostatge dels residus orgànics. D’esta manera, es recuperen productes que poden ser reciclats, evitant que estos passen a la zona de compostatge juntament amb el material compostable.

Les millores, com esta, que anem desenvolupant en la planta de tractament s’aprofitaran en la remodelació completa de la planta de tractament que estarà prevista en el futur projecte de gestió del consorci. Quan esta remodelació integral es duga a terme, l’objectiu és que la Planta de Tractament de Residus Urbans de Villena siga una de les més avançades de la Comunitat Valenciana.