Skip to main content

El president

El Consorci Crea, que jo presidisc, és l’entitat pública responsable del tractament, valorització i eliminació de residus en l’Àrea de Gestió A3, formada pels municipis de Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, la Canyada, Castalla, el Pinós, Elda, Monòver, Onil, Petrer, Salinas, Sax i Villena.

La nostra finalitat és que els residus de la nostra zona es gestionen de la millor forma possible, incentivant la reducció en la generació d’aquests, la reutilització, el reciclatge i separació selectiva en origen i la disminució, al màxim possible, del depòsit dels residus en abocador controlat.

En aquesta legislatura tenim reptes molt importants per a aconseguir els objectius marcats per la Unió Europea. Entre ells:

  • Renovar de manera integral la planta de tractament que dóna servei a la nostra àrea de gestió, situada en la localitat de Villena.
  • Crear una completa xarxa consorciada d’ecoparcs fixos i mòbils informatitzats per a afavorir la seua correcta gestió i ús.
  • Assegurar l’autosuficiència en la gestió dels nostres residus en els pròxims anys.
  • Incrementar la separació en origen dels nostres residus.
  • Fer costat als nostres ajuntaments en la implantació de la recollida selectiva de residus orgànics, així com desenvolupar projectes de compostatge domèstic i comunitari.
  • Incrementar la conscienciació ciutadana sobre la importància d’una correcta gestió dels nostres residus.

Segons els objectius marcats per la UE, abans de l’any 2020 s’han de reciclar almenys el 50% dels residus generats, l’any 2030 s’hauran de reciclar, com a mínim, un 70% dels residus d’envasos i en el 2035 únicament el 10% dels residus podran depositar-se en abocadors controlats. Només amb un enfocament de millora contínua, podrem aconseguir-los.

Amb la implicació de tota la ciutadania i de les entitats públiques que formem part del consorci (ajuntaments, Diputació d’Alacant i Generalitat Valenciana) podrem fomentar una economia circular, basada en l’eficient ús dels recursos que ens permeta desenvolupar-nos, però prevenint, reduint, reutilitzant i reciclant els residus.

Fulgencio José Cerdán Barceló
President del Consorci CREA