Skip to main content

Projectes europeus

Projecte REHDES

El Consorci de residus CREA col·labora amb el projecte de cooperació al desenvolupament REHDES, finançat per l’Oficina EuropeAid de la Comissió Europea i liderat pel Consorci de la Ribera. El Consorci CREA, per part seua, forma part de la iniciativa com a entitat que presta assessorament tècnic en matèria de gestió adequada i sostenible de residus.

L’acció a Sao Tomé i Príncipe forma part d’una línia de treball conjunt que es va iniciar el mes d’octubre passat de 2021 amb la visita d’una delegació de representants polítics i tècnics, tant d’aquest país com de Cap Verd, a la planta de tractament de residus del Consorci CREA, situada en la localitat de Villena. Aquesta recepció va servir per a, de la mateixa manera, intercanviar coneixements sobre infraestructures de residus i plans de gestió d’aquests.

Així, el projecte REHDES facilitarà el desenvolupament de plans de gestió sostenible de residus que incloguen processos de recollida selectiva i de tractament adequat de residus en aquests països africans. De fet, a la fi de l’acció de capacitació, el Consorci CREA continuarà assessorant els socis del projecte en matèria de residus.

De fet, al febrer de 2022 el personal tècnic del consorci va visitar Sao Tomé i Príncipe en el marc d’unes accions de capacitació per a formar a responsables de les administracions públiques del país africà en matèria de recollida selectiva de residus, compostatge i educació ambiental.

proyectos europeos CREA

Projecte HORESD

El projecte europeu de cooperació del desenvolupament HORESD, finançat per l’Oficina EuropeAid de la Comissió Europea i també liderat per la Mancomunitat de la Ribera Alta (València), converteix així mateix al Consorci CREA en l’entitat encarregada de l’assessorament tècnic en matèria de gestió sostenible de residus.

Una delegació formada per 16 representants de l’Ajuntament de Kumasi i 3 membres de la Cambra Municipal de Praia va visitar al juliol de 2022 les instal·lacions del consorci. La delegació, provinent d’Àfrica, va conéixer de primera mà totes les instal·lacions en matèria de recollida selectiva i gestió de residus del Consorci CREA (planta de tractament, iniciatives de recollida selectiva de residus orgànics, xarxa consorciada d’ecoparcs, illes de compostatge comunitari, etc.) amb la finalitat de conéixer la gestió de residus a nivell europeu, els objectius i resultats perseguits, així com els treballs a realitzar per a aconseguir-los.

Mitjançant el projecte HORESD, i amb les experiències adquirides, els socis podran desenvolupar plans de gestió sostenible de residus als seus països d’origen que incloguen recollides selectives i tractament adequat d’aquests. Concretament, en Kumasi s’implantarà un sistema de recollida selectiva de residus orgànics i unes plantes específiques de compostatge i reciclatge de residus per al seu tractament diferenciat, tot això tendent a reduir al màxim els residus que acaben en abocador.