Skip to main content

Oli usat

El Consorci de residus CREA va començar a l’octubre del 2022 a oferir el servei consorciat de recollida selectiva d’oli usat, amb la instal·lació, en via pública, dels 194 contenidors de recollida selectiva d’oli domèstic usat en els municipis consorciats adherits al servei oferit pel Consorci de residus CREA.

El servei té una ràtio d’un contenidor per cada 947 habitants, una de les més altes de la Comunitat Valenciana. A més, inclou el subministrament, instal·lació, manteniment i neteja d’aquests. Fins al moment, 12 dels 14 municipis que formen part de l’àrea de gestió del consorci s’han adherit a aquest servei: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, Salinas, Sax i Villena, la qual cosa reflecteix l’interés que ha despertat el servei consorciat.

Els olis usats recollits seran tractats convenientment en plantes autoritzades per a evitar la seua afecció al medi ambient i afavorir la seua valorització. Els olis usats seran transformats en biocombustibles, fomentant amb això alternatives sostenibles als combustibles fòssils convencionals. Es recicla així el 100% de l’oli recollit.

embudo aceite usado Crea

La ubicació dels contenidors s’ha determinat, de comú acord, entre els ajuntaments i el consorci, sempre en llocs amb bona visibilitat i accés, prop de punts d’atracció de població i de pas de la ciutadania. Les persones usuàries podran depositar els seus olis de cuina usats en una botella de plàstic tancada sense cap limitació d’horaris, tots els dies de la setmana. Amb aquest servei es pretén, per tant, facilitar al màxim a la població el depòsit d’aquest tipus de residus. Cal destacar que els olis usats són altament contaminants si no són tractats adequadament, per això una recollida selectiva eficaç té una gran importància a nivell mediambiental.

Un litre d’oli usat pot contaminar més de 1.000 litres d’aigua.

Per aquest motiu és important depositar l’oli usat en els contenidors habilitats per a això pel consorci, i sempre en botella de plàstic ben tancada (el sistema admet des de les botelles més xicotetes a garrafes de 6 – 8 litres). Amb el tractament correcte de l’oli de cuina usat evitem problemes en canonades, depuradores d’aigües residuals i en el medi ambient.

L’empresa adjudicatària facilitarà al consorci informes mensuals d’activitat, amb els resultats del servei, un balanç de litres recollits per contenidor, propostes de millora, tractament de l’oli usat recollit, etc.

Els contenidors, amb capacitat per a 240 litres, estan fabricats en acer galvanitzat ignífug i disposen de sistemes anti-abocats. La boca del contenidor garanteix la seguretat del ciutadà en depositar els residus.

CONTENEDOR-ACEITE-USADO-CREA