Skip to main content

Ecoparcs

L’ecoparc és una instal·lació destinada a la recepció i emmagatzematge temporal i separat d’aquells residus urbans que no són objecte de recollida en els contenidors habilitats en els carrers, amb la finalitat de facilitar i garantir una adequada gestió dels mateixos. Poden ser usuaris dels ecoparcs els ciutadans en general, així com les persones titulars de comerços, oficines i/o serveis en l’àmbit territorial en el qual dóna servei l’ecoparc.

Estes instal·lacions són fonamentals per a la sostenibilitat de la gestió dels nostres residus donat que eviten l’aparició de zones d’abocament incontrolades, faciliten als ciutadans la disposició d’una gran varietat de residus i redueix l’entrada de residus no adequats en la planta de tractament.

En la nostra àrea de gestió hi ha disponibles actualment 9 ecoparcs situats en diversos municipis. Per a poder arribar a tots els ciutadans i prestar un servei el més complet possible, en el futur projecte de gestió d’ecoparcs que està elaborant el consorci, aquesta xarxa actual s’incrementarà amb ecoparcs fixes addicionals i tot açò es complementarà amb un servei d’ecoparcs mòbils.

En un futur es pretén que la xarxa d’ecoparcs estiga completament informatitzada per a millorar el control de les entrades de residus en els mateixos i possibilitar-nos la compensació als ciutadans que els utilitzen.

calendario ecoparques fijos consorciados 2023 consorci Crea

Informació dels ecoparcs fixos consorciats

Banyeres de Mariola

Cerro del Porc. Polígon 9, parcel·la 206
Horari: de dimarts a diumenge de 10 a 14h y de 17.00 a 20.00h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Banyeres de Mariola  

Beneixama

Ptda. Cospinar. Polígon 16
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Beneixama 

Elda

Partida la Sirma, 11
Horari: de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 20.00h. Dissabtes i diumenges, de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 19.00h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Elda 

Onil

Avda/ de los Trabajadores 2A, Polígono industrial Vasalos. C.P. 03430
Horari: de dimarts a diumenge de 10.30 a 14.00 hores.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Onil 

Salinas

Camí de Villena C.P. 03638
Horari: Dissabtes y diumenges de 9 a 14h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Salinas

Petrer

Camí del Cid, s/n
Horario: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00h. Dissabtes y diumenges de 9.00 a 14.00 hores.

Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Petrer

Sax

C/ Tejera, 25. C.P. 03630
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 13h y de 18h a 20h. Dissabtes i diumenges de 9 a 13h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Sax 

Altres ecoparcs presents en l'àrea de gestió del consorci

Biar

Avda. Camp de Mirra, 1
Horari: dimarts y divendres de 17.00 a 20.00 hores. Dijous, dissabte y diumenge de 10.00 a 13.30 hores.

La Canyada

Ubicació: Ptda. Fondets, Polígon 4, parcel·la 112.
Horari: a demanda

Castalla

Avda. de Alcoy, 21
Horari: de dimarts a diumenge de 10.00 a 14.00 hores. De dimarts a divendres  de 16.00 a 19.00 hores.

El Pinós

Ubicació Parcel·la 26 Polígon 9
Horari: de dilluns a divendres de 08:00 – 15:00 hores.

Quins residus puc portar a l’Ecoparc?

 • Envasos de paper i cartó.
 • Envasos de plàstic.
 • Envasos de fusta.
 • Envasos metàl·lics.
 • Envasos compostos.
 • Envasos barrejats.
 • Envasos de vidre.
 • Envasos tèxtils.
 • Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o que estan contaminats per elles.
 • Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits.
 • Absorbents i materials de filtració (inclosos els filtres d’oli).
 • Draps de neteja i robes protectores contaminades per substàncies perilloses.
 • Paper i cartó.
 • Vidre.
 • Roba.
 • Teixits.
 • Dissolvents.
 • Àcids.
 • Álcalis.
 • Productes fotoquímics.
 • Plaguicides.
 • Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri.
 • Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs.
 • Olis.
 • Pintures, tintes, adhesius i resines.
 • Detergents.
 • Bateries i acumuladors.
 • Equips elèctrics i electrònics.
 • Plàstics.
 • Metalls.
 • Residus biodegradables de parcs i jardins.
 • Terra i pedres.
 • Residus voluminosos.
 • Residus barrejats de la construcció i demolició (procedents d’obres menors de la construcció i reparació domiciliària).
 • Tintes d’impressió (Inclou cartutxos de tòner i d’impressió usats).
 • Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata (inclou les radiografies d’origen domiciliari).
 • Pneumàtics fora d’ús.

Residus no admissibles :

 • Residus procedents de la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Residus sanitaris.
 • Residus radioactius.
 • Residus generats per les activitats mineres o extractives.
 • Vehicles fora d’ús.
 • Materials explosius (de pirotècnia, air bags, etc).
 • Residus barrejats.