Skip to main content

Ecoparcs

L’ecoparc és una instal·lació destinada a la recepció i emmagatzematge temporal i separat d’aquells residus urbans que no són objecte de recollida en els contenidors habilitats en els carrers, amb la finalitat de facilitar i garantir una adequada gestió dels mateixos. Poden ser usuaris dels ecoparcs els ciutadans en general, així com les persones titulars de comerços, oficines i/o serveis en l’àmbit territorial en el qual dóna servei l’ecoparc.

Estes instal·lacions són fonamentals per a la sostenibilitat de la gestió dels nostres residus donat que eviten l’aparició de zones d’abocament incontrolades, faciliten als ciutadans la disposició d’una gran varietat de residus i redueix l’entrada de residus no adequats en la planta de tractament.

En la nostra àrea de gestió hi ha disponibles actualment 9 ecoparcs situats en diversos municipis. Per a poder arribar a tots els ciutadans i prestar un servei el més complet possible, en el futur projecte de gestió d’ecoparcs que està elaborant el consorci, aquesta xarxa actual s’incrementarà amb ecoparcs fixes addicionals i tot açò es complementarà amb un servei d’ecoparcs mòbils.

En un futur es pretén que la xarxa d’ecoparcs estiga completament informatitzada per a millorar el control de les entrades de residus en els mateixos i possibilitar-nos la compensació als ciutadans que els utilitzen.

Informació dels ecoparcs fixos consorciats

Banyeres de Mariola

Cerro del Porc. Polígon 9, parcel·la 206
Horari: de dimarts a diumenge de 10 a 14h y de 17.00 a 20.00h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Banyeres de Mariola  

Beneixama

Ptda. Cospinar. Polígon 16
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Beneixama 

Elda

Partida la Sirma, 11
Horari: de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 20.00h. Dissabtes i diumenges, de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 19.00h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Elda 

Onil

Avda/ de los Trabajadores 2A, Polígono industrial Vasalos. C.P. 03430
Horari: de dimarts a diumenge de 10.30 a 14.00 hores.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Onil 

Salinas

Camí de Villena C.P. 03638
Horari: Dissabtes y diumenges de 9 a 14h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Salinas

Petrer

Camí del Cid, s/n
Horario: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00h. Dissabtes y diumenges de 9.00 a 14.00 hores.

Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Petrer

Sax

C/ Tejera, 25. C.P. 03630
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 13h y de 18h a 20h. Dissabtes i diumenges de 9 a 13h.
Ubicación google maps ecoparque fijo CREA – Sax 

Altres ecoparcs presents en l'àrea de gestió del consorci

Biar

Avda. Camp de Mirra, 1
Horari: dimarts y divendres de 17.00 a 20.00 hores. Dijous, dissabte y diumenge de 10.00 a 13.30 hores.

La Canyada

Ubicació: Ptda. Fondets, Polígon 4, parcel·la 112.
Horari: a demanda

Castalla

Avda. de Alcoy, 21
Horari: de dimarts a diumenge de 10.00 a 14.00 hores. De dimarts a divendres  de 16.00 a 19.00 hores.

El Pinós

Ubicació Parcel·la 26 Polígon 9
Horari: de dilluns a divendres de 08:00 – 15:00 hores.

Quins residus puc portar a l’Ecoparc?

 • Envasos de paper i cartó.
 • Envasos de plàstic.
 • Envasos de fusta.
 • Envasos metàl·lics.
 • Envasos compostos.
 • Envasos barrejats.
 • Envasos de vidre.
 • Envasos tèxtils.
 • Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o que estan contaminats per elles.
 • Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits.
 • Absorbents i materials de filtració (inclosos els filtres d’oli).
 • Draps de neteja i robes protectores contaminades per substàncies perilloses.
 • Paper i cartó.
 • Vidre.
 • Roba.
 • Teixits.
 • Dissolvents.
 • Àcids.
 • Álcalis.
 • Productes fotoquímics.
 • Plaguicides.
 • Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri.
 • Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs.
 • Olis.
 • Pintures, tintes, adhesius i resines.
 • Detergents.
 • Bateries i acumuladors.
 • Equips elèctrics i electrònics.
 • Plàstics.
 • Metalls.
 • Residus biodegradables de parcs i jardins.
 • Terra i pedres.
 • Residus voluminosos.
 • Residus barrejats de la construcció i demolició (procedents d’obres menors de la construcció i reparació domiciliària).
 • Tintes d’impressió (Inclou cartutxos de tòner i d’impressió usats).
 • Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata (inclou les radiografies d’origen domiciliari).
 • Pneumàtics fora d’ús.

Residus no admissibles :

 • Residus procedents de la recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Residus sanitaris.
 • Residus radioactius.
 • Residus generats per les activitats mineres o extractives.
 • Vehicles fora d’ús.
 • Materials explosius (de pirotècnia, air bags, etc).
 • Residus barrejats.