Skip to main content

Planta de tractament de residus

VAERSA té signat un contracte de col·laboració amb ECOEMBES per a la recuperació dels residus d’envasos lleugers i paper cartó de la fracció resta o residus en massa. La matèria orgànica de recollida selectiva és compostada en condicions controlades per a generar abonament de qualitat agronómica. La resta de matèria orgànica es composta en túnels diferenciats i s’obté material bioestabilitzat.

La planta també compta amb un Aula d’Educació Mediambiental on es reben visites de col·legis, associacions, etc. Des de l’any 2007, el Sistema de Gestió Ambiental de la planta de Villena està certificat conforme als requisits de la Norma ISO 14001.

planta de Villena

Millores contínues en la planta de tractament.

PLANTA DE TRACTAMENT
planta de tratamiento