Skip to main content

Visites guiades

El Consorci de residus CREA ofereix la possibilitat de visitar les seues diferents instal·lacions a l’alumnat dels centres educatius de l’àrea de gestió del consorci i altres centres formatius de referència, com a universitats de la província d’Alacant.

LA UNIVERSITAT D’ALACANT S’INTERESSA PER LES INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI

L’alumnat del màster oficial de desenvolupament local i innovació territorial de la Universitat d’Alacant, ha visitat les principals instal·lacions de tractament i valorització de residus del consorci, com a part de l’assignatura d’Ordenació del Territori i Desenvolupament Sostenible.

En la visita, a la qual han acudit al costat del professorat, se’ls ha explicat el projecte de remodelació completa de la planta de tractament de residus i com la implementació de noves tecnologies millora el rendiment de la planta, permetent d’aquesta forma complir amb els objectius marcats per les directives europees.

visitas guiadas crea

L’alumnat ha visitat també l’abocador controlat annex a la planta, ja reblit. I se’ls ha mostrat com es gestiona actualment un abocador modern i com, una vegada reblit, es duen a terme accions de segellament definitiu per a evitar qualsevol afecció mediambiental. I han rebut una explicació de com el projecte de remodelació del consorci contempla una fase de plantació de vegetació autòctona, tant arbustiva com arbòria, per a eliminar qualsevol impacte paisatgístic i homogeneïtzar la zona amb l’entorn confrontant. D’aquesta manera, juntament amb un sistema de vigilància del mateix durant 30 anys, es garanteix que no hi haja cap impacte mediambiental d’aquest.

Tant el professorat com l’alumnat de la Universitat d’Alacant s’han mostrat molt satisfets en conéixer les labors del consorci per a evitar qualsevol impacte ambiental local, tant mitjançant la tecnologia emprada com amb les accions mediambientals dutes a terme, tant en la planta amb l’abocador.

Així mateix, aprofitant la visita, han pogut conéixer de primera mà un ecoparc mòbil de la primera xarxa consorciada d’ecoparcs de la província d’Alacant. On han rebut una explicació sobre la tipologia de residus que es poden emportar a aquestes instal·lacions mòbils, habilitades per a la recollida selectiva de residus, que no disposen de contenidor propi en la via pública. I han comprés com d’aquesta forma, s’afavoreix el seu posterior reciclatge per part de gestors autoritzats.