Skip to main content

Educació ambiental

El Consorci de residus CREA, conscient de la importància primordial de l’educació ambiental i de la necessària gestió adequada dels nostres residus, va oferir als ajuntaments de la seua àrea de gestió la creació d’un servei consorciat d’educadors ambientals. Amb aquest servei que va començar al febrer de 2021 es va donar compliment als requeriments establits en el Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA).

Les dades de recollida selectiva de residus de l’àrea de gestió del consorci milloren progressivament, però encara continuen tenint marge de millora. Molts municipis continuen implantant recollides selectives de residus orgànics. En aquest context, més que mai, és quan l’educació ambiental juga un paper clau. En gestió de residus, totes les baules de la cadena són importants i per això és necessària la implicació de tots per a aconseguir els estrictes objectius que ens marca la Unió Europea.

Educacion ambiental CREA

Un servei consorciat, en el qual es comparteix l’equip d’educadors ambientals entre diversos municipis, ofereix múltiples avantatges com són una important reducció de costos, una millor coordinació de les accions d’educació ambiental a desenvolupar i una simplificació operativa del servei.

El treball de proximitat dels educadors ambientals es desenvoluparà en el marc d’una planificació estratègica, enfocat a diversos actors locals com la ciutadania, associacions, àmbit educatiu, restauració, comerç, mercats, indústries i empreses. Es planteja el seu treball amb un enfocament bidireccional, és a dir, no únicament informaran i conscienciaran en matèria de residus, sinó que també resoldran dubtes i actuaran com un canal per a la recepció d’aportacions i suggeriments ciutadans.