Skip to main content

Augmentar la recuperació dels residus orgànics, que suposen el 40% dels residus que generem en els nostres habitatges, mitjançant el compostatge comunitari, és un dels objectius del Consorci Crea. Aconseguir-ho suposaria un procés de compostatge descentralitzat per als catorze municipis que formen part de Crea a més del que ja es realitza en la planta de tractament de Villena.

El compostatge comunitari és el tractament dels residus orgànics que realitzen els ciutadans en una instal·lació comuna disposada a este efecte. El procés porta aparellada la utilització posterior del compost resultant, que és un abonament orgànic d’alta qualitat per a la seua aplicació en sòls agrícoles.

Per este motiu, s’ha tret a licitació l’adquisició de compostadores que es col·locaran en espais públics dels municipis del Pla Zonal i en centres escolars. En este últim cas, a més del valor que s’obté generant un recurs a partir de residus orgànics, s’uneix l’ús dels compostadores com a eina de conscienciació i sensibilització ambiental en la població escolar.

Amb estos materials podrem desenvolupar un projecte integral de compostatge comunitari que inclourà l’acompanyament i assessorament als participants perquè el procés de compostatge es produïsca amb les majors garanties i puguen aconseguir-se els objectius perseguits.

A més, esta actuació s’emmarca en un ambiciós pla global posat en marxa en el Consorci Crea que inclou també la pràctica del compostatge domèstic en jardins o horts privats.

La llei 22/2011, de 28 de juliol, estableix que les autoritats ambientals han de promoure i incloure als seus plans i programes de gestió de residus l’impuls de la recollida separada de bioresidus per a destinar-los al compostatge, per la qual cosa constitueix un pilar molt important per al funcionament del consorci del qual formen part municipis de les comarques de l´Alcoià, Alt i Mitjà Vinalopó

Els residus orgànics, a més de ser la fracció majoritària, és la més problemàtica a causa de la seua elevada densitat, gran contingut d’aigua, alta biodegradabilitat i les males olors que genera, entre altres aspectes. D’ací la importància de gestionar-los correctament i apostar pel seu tractament també mitjançant el compostatge comunitari. D’esta forma avancem cap a una transició real a un model d’economia circular.

El pròxim 7 d’octubre expira el termini de presentació de pliques per part de les empreses, per la qual cosa en breu es posarà en marxa este nou equipament gràcies a una subvenció de la Generalitat, que sufraga al 100% el seu cost.

Cal recordar que, en el seu conjunt, Crea gestiona 65.000 tones anuals de Residus Sòlids Urbans i dóna servei a més de 185.000 ciutadans.