Skip to main content

Durant el matí d’avui, en el Palau Provincial de la Diputació, s’ha celebrat la sessió extraordinària constitutiva per a la posada en marxa dels nous òrgans de govern del Consorci Crea, després de la seua dissolució en el mes de juny.

En l’ordre del dia, després de constituir la mesa i elegir al president, Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, s’han elegit als vicepresidents d’esta entitat, que seran Lorenzo Amat, regidor del PSPV-PSOE a l’Ajuntament de Monòver, com a vicepresident primer; Juan Sempere, alcalde de l’Ajuntament del Camp de Mirra, del Partit Popular, en la vicepresidència segona; i Mª Jesús Navas, primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament d’Onil, del PSPV-PSOE, com a vicepresidenta tercera.

Amb posterioritat a l’elecció dels diferents responsables que dirigiran el consorci, s’ha determinat la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern, establida de manera trimestral, i el lloc de celebració de la qual serà el Palau de la Diputació Provincial.

Segons ha avançat el mateix president del Consorci Crea, Fulgencio Cerdán, està previst que per a la pròxima reunió de l’ens es tracten diferents qüestions de rellevància, com per exemple, l’aprovació del pressupost per a l’any 2020.

D’igual forma, també està previst que en eixa primera reunió s’aborden altres assumptes com el nou encàrrec del servei consorciat d’ecoparcs mòbils, que finalitza prompte i que es vol mantenir per al pròxim any. Uns altres dels assumptes de gran importància, tenen a veure amb la creació d’un Consell de Participació Ciutadana, així com l’aprovació del projecte de gestió de la planta de residus de tota l’àrea de gestió amb la finalitat de modernitzar-la i permetre que es recupere la major quantitat i varietat de residus, reduint els que es duen a l’abocador.

També en pròximes dates està prevista la posada en marxa d’altres iniciatives, de les que donarem conte.