Skip to main content

L’alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere, i el president del Consorci de residus CREA, Fulgencio José Cerdán, han signat aquest matí el conveni de cessió de l’ecoparc fix de Banyeres de Mariola, que s’integrarà en la xarxa consorciada d’ecoparcs a partir de l’1 d’abril, segons el que es preveu en el projecte de gestió del consorci.


A partir d’aquesta data, el Consorci CREA assumirà la gestió d’aquesta instal·lació juntament amb altres quatre ecoparcs fixos de la seua àrea de gestió (Beneixama, Petrer, Salinas i Sax) i els dos ecoparcs mòbils actuals. En l’ecoparc de Banyeres de Mariola es durà a terme un procés de remodelació, modernització i informatització durant el present any.

Aquest procés de renovació de l’ecoparc permetrà, entre altres, adaptar la infraestructura a la normativa vigent. Serà un ecoparc informatitzat, la qual cosa permetrà portar un seguiment, continu i en temps real, dels residus que depositen els ciutadans per pes i tipologia. Amb això, es valorarà la possibilitat de compensar als ciutadans responsables amb el medi ambient que realitzen aportacions de residus.


Una vegada signat el conveni, l’alcalde de Banyeres de Mariola i el president del Consorci CREA s’han acostat a visitar l’ecoparc.

Està previst en el projecte de gestió del consorci que l’Ecoparc de Banyeres de Mariola siga de “tipus C”, segons l’especificat en la Norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament d’ecoparcs del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Amb una superfície superior a 1.500 m², disposició a doble cota, amb 10 contenidors de grans dimensions per a la recepció de residus, zona amb marquesina per a la recollida de residus perillosos i RAEEs, circulació segregada de vehicles i camions de càrrega i descàrrega, circuit de videovigilància i espai per a preparació per a la reutilització de residus.


La resta d’ecoparcs que formaran part de la xarxa consorciada del Consorci CREGA, en total 11 ecoparcs fixos i 2 àrees d’aportació, també seran remodelats i modernitzats per a donar compliment a tota la normativa actual i s’informatitzaran convenientment. Amb això es pretén que la xarxa del Consorci CREGA siga de les més modernes i completes de la Comunitat Valenciana.

Segons el president de CREA, Fulgencio Cerdán, “el pròxim 1 d’abril és una data clau per a nosaltres, ja que s’inicia el servei consorciat d’ecoparcs amb un total de 5 ecoparcs fixos i 2 mòbils. A aquests s’afegirà el d’Elda l’1 de juliol i un ecoparc mòbil addicional al setembre. En menys de 2 anys tindrem conformada la xarxa completa, inclosos els ecoparcs nous que són necessaris. Els ecoparcs de la xarxa, tots ells modernitzats i informatitzats, ens permetran incrementar les recollides selectives de residus en origen, una tasca més per a possibilitar el compliment dels objectius europeus”.
El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, juntament amb la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.