Skip to main content
  • Els veïns dels 14 municipis on es presta el servei han depositat més de 229 tones de residus a través del servei dels dos ecoparcs mòbils del Consorci Crega. En total, els ciutadans han realitzat 18.248 aportacions i s’han recollit selectivament més de 48 tipus diferents de residus.
  • La recollida de residus en ecoparcs mòbils en 2020 s’ha duplicat respecte a les dades del primer any de servei.
  • Amb aquesta mena d’instal·lacions de proximitat, es facilita als veïns la possibilitat d’aportar correctament aquells residus per als quals no existeix un contenidor específic en la via pública, afavorint la seua posterior gestió adequada.

El servei dels dos ecoparcs mòbils del Consorci CREA, que cobreixen els municipis de Banyeres de Mariola, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, el Pinós, Elda, Beneixama, Monòver, Onil, Petrer, Salinas, Sax i Villena, han recollit un total de 229.672 kg de residus de manera selectiva.


Per tipus de residu, destaquen els residus d’aparells elèctrics o electrònics, popularment coneguts com RAEE´s, que ascendeix a 77.279,95 kg, la qual cosa suposa en pes el 33,65% dels residus recollits durant tot l’any 2020. En aquesta tipologia tan significativa s’inclouen, per exemple, grans i petits electrodomèstics, equips informàtics, monitors, pantalles TV, etc.


Ocupa el segon lloc, en pes, els mobles que ascendeixen a 30.133 kg, la qual cosa suposa un 13% del total. En tercer lloc, estarien els residus de construcció i demolició (RCDs) que ascendeixen a 23.534 kg i representen un 10% del total. Els matalassos i els tèxtils (roba i calçat) quasi suposen 11.000 kg cadascun, un 9,5% entre tots dos.


Altres tipologies de residus menors en pes que les anteriors però significatives, que reflecteixen el grau de conscienciació de la població són, per exemple, l’oli de cuina (6.297 kg), joguets de plàstic (5.295kg), CD’s, DVD´s, cintes de vídeo i casettes (3.840kg) i bateries de plom (2.101kg). A això s’uneixen altres tipus de residus que, sent menors en pes, per la seua perillositat, si no són tractats adequadament, suposarien un elevat impacte mediambiental (dissolvents, olis de motor, envasos contaminats, fluorescents i residus amb mercuri, piles i bateries, etc.)

DADES PER MUNICIPI:


El municipi de Villena és on més quantitat de residus s’ha recollit, amb 123.390 kg, seguit de Monòver (36.925 kg), Salinas (12.898kg) i Biar (6.273 kg).


No obstant això, en relacionar els quilos recollits pel nombre d’habitants de cada població, és el Camp de Mirra, amb diferència, el que realitza la major aportació amb 18,40 kg per habitant, seguit de Salinas amb 8,06 kg/habitant i Cañada amb 4,17 kg/habitant.


Respecte a les dades mensuals, destaca un increment molt significatiu després de la represa del servei al maig, ja que el servei es va suspendre durant el confinament de la primera ona de la Covid. Els mesos amb major quantitat de residus aportats han sigut els finals de l’any (entre setembre i desembre).


De les 18.248 aportacions realitzades en aquest període, destacar que l’aportació mitjana és de 12,60 kg i que les poblacions amb majors aportacions són Villena (4.826), Monòver (2.437), Elda (1.511), Petrer (1.423), el Pinós (1.318), Sax (1.270) i Biar (1.096).


Segons el president de Crea, Fulgencio Cerdán, “si comparem les dades de 2020 amb els del primer any del servei d’ecoparcs mòbils, s’ha duplicat la recollida, passant de 110.000 kg. en els primers 12 mesos del servei, a més de 229.000 durant els 12 mesos de 2020. Això reflecteix la gran acceptació d’aquestes instal·lacions mòbils per part de la ciutadania. Els ecoparcs mòbils s’instal·len en els nuclis urbans, prop dels ciutadans, i això genera que les dades vagen millorant significativament amb el temps”.


Els reptes del consorci, respecte als ecoparcs mòbils, seran la millora contínua de les dades de recollida, la millora de la freqüència de servei amb l’increment al setembre a 3 unitats d’ecoparcs mòbils i el foment de la preparació per a la reutilització de residus recollits en la xarxa.


El calendari de ruta dels ecoparcs mòbils, els horaris i el seu emplaçament exacte, està disponible en la web del consorci (www.creaconsorci.org)
El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, juntament amb la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.