Skip to main content
  • Els educadors ambientals informaran i resoldran dubtes sobre les millors pràctiques en matèria de gestió de residus i l’economia circular a nivell local, mitjançant un servei de proximitat a la ciutadania, el comerç i les empreses.
  • L’educació ambiental és un pilar fonamental per a afavorir una gestió més sostenible dels residus. Sense la implicació ciutadana i de tots els actors a nivell municipal, és molt complex que es puga donar compliment a tots els objectius marcats per la Unió Europea.

El Consorci de residus Crea, conscient de la importància primordial de l’educació ambiental i de la necessària gestió adequada dels nostres residus, ha oferit als ajuntaments de la seua àrea de gestió la creació d’un servei consorciat d’educadors ambientals. Amb aquest servei, a més, es dóna compliment als requeriments establits en el Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA).
Les dades de recollida selectiva de residus de l’àrea de gestió del consorci milloren progressivament, però encara continuen estant per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana. Molts municipis han implantat recollides selectives de residus orgànics i uns altres ho estan fent ara. En aquest context, més que mai, és quan l’educació ambiental juga un paper clau. En gestió de residus totes les baules de la cadena són importants i per això és necessària la implicació de tots per a aconseguir els estrictes objectius que ens marca la Unió Europea.
Un servei consorciat, en el qual es comparteix l’equip d’educadors ambientals entre diversos municipis, ofereix múltiples avantatges com són una important reducció de costos, una millor coordinació de les accions d’educació ambiental a desenvolupar i una simplificació operativa del servei.


El treball de proximitat dels educadors ambientals es desenvoluparà en el marc d’una planificació estratègica, enfocat a diversos actors locals com la ciutadania, associacions, àmbit educatiu, restauració, comerç, mercats, indústries i empreses. Es planteja el seu treball amb un enfocament bidireccional, és a dir, no únicament informaran i conscienciaran en matèria de residus, sinó que també resoldran dubtes i actuaran com un canal per a la recepció d’aportacions i suggeriments ciutadans.
Es preveu desenvolupar el procediment de licitació el mes de març i iniciar el servei, a ple rendiment, entre els mesos de juny i juliol. En tot moment, els treballs dels educadors ambientals estaran consensuats amb tots els ajuntaments implicats, per a abordar els objectius prioritaris en matèria de residus de cada municipi.

En paraules del president del Consorci, Fulgencio Cerdán “l’educació ambiental, de proximitat i contínua, és una eina bàsica per a millorar les dades de recollida selectiva dels nostres municipis, facilitar el coneixement de nous serveis de recollida de residus orgànics i, en definitiva, de qualsevol servei o projecte relacionat amb la millora de la gestió dels nostres residus”.


El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, també formant part del mateix la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana. Els municipis d’aquesta àrea d’influència són: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.