Skip to main content

El president del Consorci de Residus Crea, Fulgencio Cerdán, acompanyat pel regidor de medi ambient de Villena, Francisco Iniesta, ha visitat aquest matí el nou equipament instal·lat en la planta de tractament de residus de Villena, que presta servei als 14 municipis que formen part del consorci.
Es tracta d’una captadora de plàstic film que permet succionar i separar aquesta fracció de residus. Està situada en la zona de triatge manual, just després dels *trómeles d’entrada. D’aquesta forma, es recupera una nova tipologia de residu en la planta, millorant la seua eficiència, incrementant la recuperació de residus i evitant que el plàstic film vaja a abocador. Tot això en un enfocament d’economia circular (generar recursos dels residus).
La nova maquinària ha suposat una inversió de 175.450 €, dels quals 100.000€ els aporta la Generalitat Valenciana, en el marc del conveni signat amb el Consorci CREGA per a inversions destinades a la millora de les instal·lacions de gestió de residus. Després de la revisió tècnica procedent, la captadora de film ja es troba totalment operativa, la qual cosa garanteix la justificació de la subvenció dins del termini i en la forma escaient, ajustant-se al termini marcat per la Generalitat en aquest conveni.
Aquest equipament, igual que succeeix amb la resta de millores en planta dels últims anys (separadors de *Foucault, electroimants i *abrebolsas), s’emmarca dins del projecte de gestió del consorci de remodelació integral de la planta de tractament de Villena, previst per a l’any vinent 2022, de manera que s’integraran en la planta una vegada renovada. D’aquesta forma, el consorci redueix els costos posteriors d’amortització de la inversió, en avançar inversions, de forma subvencionada, que estan contemplades inicialment en el projecte de gestió.
En paraules del president del Consorci Crea, “amb aquesta nova captadora de film, que s’uneix a les millores dels últims anys, anem dotant a la planta de l’equipament necessari per a millorar la seua eficiència i recuperar els màxims productes dels residus. Executant millores amb suports econòmics externs, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, reduïm costos posteriors d’amortització d’inversions, la qual cosa suposa un estalvi econòmic per als ajuntaments de la nostra àrea”.