Skip to main content

Aquest matí el regidor de medi ambient de l’Ajuntament de Villena, Francisco Iniesta, acompanyat per representants del Consorci de residus CREA, ha fet lliurament del compost obtingut a l’illa de compostatge comunitari de l’Alzina (Villena). El compost s’ha repartit entre els veïns que han participat en la iniciativa. Aquest grup de veïns aporten els seus residus orgànics a l’illa, situada en la pedania, perquè siguen compostats en aquesta instal·lació. En total s’han pogut repartir més de 170 quilos de compost generat.
Aquesta illa és una de les 10 que va instal·lar el Consorci de residus CREGA l’any 2020 en deu municipis de la seua àrea de gestió i que, amb la col·laboració i les aportacions dels veïns, s’han convertit en llocs de reciclatge de residus orgànics a nivell local.
L’Ajuntament de Villena va decidir iniciar aquest projecte de compostatge en la pedania de l’Alzina. En paraules de Francisco Iniesta, “el compostatge comunitari, gestionant els residus orgànics en el lloc on s’originen, és una iniciativa molt sostenible en llocs com L’Alzina. D’aquesta manera s’eviten els trasllats de residus i la contaminació generada pel transport. A més, s’ofereix als veïns disposar del compost obtingut sense cap mena de cost”.
El consorci assumeix el manteniment d’aquestes illes que comprén el control de les condicions òptimes per al compostatge dels residus orgànics; com són la ventilació, control d’humitat, mescla amb restes de poda, neteja, etc. Una vegada obtingut el primer compost de l’Alzina, el consorci va realitzar una analítica completa del producte sent aquest d’elevada qualitat. Això ha possibilitat el repartiment que es produeix en el dia de hui.
El compost és un adob orgànic d’elevada qualitat per a plantes, cultius i terres amb necessitat de nutrients. La utilització de compost evita l’ús de fertilitzants químics i la seua conseqüent contaminació.
Aquest any 2021 el Consorci CREA ha aprovat un projecte d’ampliació que permetrà sumar altres 17 illes de compostatge comunitari, addicionals a les deu ja existents. L’Ajuntament de Villena està coordinant-se actualment amb el consorci per a establir les noves ubicacions d’illes de compostatge en el municipi.
El regidor de medi ambient de Villena, Francisco Iniesta, ha volgut agrair als ciutadans allí presentes el seu compromís i col·laboració amb el projecte, en permetre generar un nou recurs d’un residu, i obtindre així compost per a les seues plantes, horts o jardins. D’aquesta forma, apostem de manera conjunta per l’economia circular veient com els residus que generem es converteixen en nous recursos.