Skip to main content

El Consorci de Residus Crea, entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià, comença aquesta setmana, en la localitat de Biar, una campanya de conscienciació ambiental en matèria de residus que recorrerà els municipis pertanyents a la seua àrea de gestió (Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena).
L’objectiu de l’acció és recordar als ciutadans l’ús correcte dels contenidors de recollida selectiva que ocupen la via pública, així com les particularitats de cadascun (envasos lleugers, paper/cartó i vidre). Així mateix, en aquelles localitats en les quals s’haja implantat, o es vaja a posar en marxa a curt termini, la recollida selectiva de residus orgànics, s’incidirà especialment en la importància i manera de recollir separadament aquest tipus de residus. En aquesta línia informativa i de conscienciació sobre la recollida selectiva de residus, s’incidirà també en altres fraccions disponibles com a tèxtils i olis usats.
En aquesta campanya es posarà especial èmfasi en la recollida selectiva de residus orgànics (contenidor marró) ja que, de moment, i a causa de la seua recent implantació en molts municipis, genera més dubtes sobre el seu correcte ús.
De la mateixa manera, s’informarà sobre la importància de la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils per a recollir selectivament d’una gran varietat de residus per als quals no es disposa d’un contenidor específic en la via pública. D’aquesta forma, afavorim el seu correcte tractament i gestió sostenible.
En relació a altres tipus d’iniciatives, els tècnics de comunicació del consorci informaran la ciutadania sobre el projecte consorciat de compostatge domèstic que està en fase d’implantació. S’oferirà als interessats la possibilitat d’implantar en els seus habitatges, sense cap cost, un sistema de compostatge per a la gestió dels residus orgànics de la llar.
Les persones que s’acosten a la carpa del consorci rebran materials per al foment de la recollida selectiva. El Consorci vol recordar amb aquesta acció que “si tots fem un bon ús dels contenidors de recollida selectiva, així com dels ecoparcs fixos i mòbils, podrem incrementar el percentatge dels residus destinats al reciclatge i reduir, al mateix temps, la quantitat d’impropis (entenent com a tals els residus depositats en el contenidor equivocat)”.
L’acció s’ha iniciat hui, dimecres, en la Plaça del Convent de Biar i continuarà en la resta de municipis consorciats. S’informarà, en tots els casos, amb suficient antelació a la ciutadania del dia i ubicació de realització de la campanya en cada municipi.