Skip to main content

• Biar, Elda, Onil, Petrer i Villena són alguns dels municipis que ja han implantat la recollida selectiva de residus orgànics.

• Banyeres de Mariola, Monòver, el Pinós i Sax estan treballant en la seua implantació a curt termini.

El Consorci de Residus Crea, entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià, ha informat sobre les dades de recollida selectiva de residus orgànics del segon trimestre de l’any (abril-juny de 2021).
La suma dels residus recollits en aquest trimestre, mitjançant el denominat cinqué contenidor (marró) o a través d’iniciatives porta a porta, per part dels municipis de la seua àrea de gestió ascendeix a 457,96 tones, la qual cosa suposa multiplicar per deu la quantitat de residus orgànics recollits selectivament en el primer trimestre de l’any.
Aquests residus orgànics, recollits selectivament, són rebuts en la planta de tractament que presta servei als municipis consorciats, situada en la localitat de Villena. Atesa l’arribada d’aquest tipus de residus orgànics, la instal·lació consorciada té habilitada i en funcionament una zona específica per al seu compostatge que permet, gràcies al tractament diferenciat en planta, obtindre un compost d’alta qualitat com a abonament orgànic que pot ser usat, per exemple, per a aplicacions agrícoles.
Amb tot això, es pretén obtindre recursos dels residus, en un enfocament d’economia circular, complint d’aquesta manera amb les directrius marcades per la Unió Europea.
Destaca l’elevada qualitat dels residus orgànics recollits en les localitats de Biar, Onil i Villena, amb una presència d’impropis que se situa entorn del 10%. Cal destacar que, quant menor siga la presència d’impropis, major serà la qualitat del compost que s’obtinga posteriorment en la planta de tractament.
D’altra banda, el municipi que major quantitat de residus està entregant en planta és Petrer, amb un total de 408,48 tones en el segon trimestre.
Els ajuntaments de Banyeres de Mariola, el Pinós, Monòver i Sax estan treballant en la implantació de la recollida selectiva de residus orgànics. En el cas de Banyeres de Mariola, estan ja realitzant-se assemblees informatives per barris per a implementar la recollida selectiva de residus porta a porta, entre ells la fracció orgànica, a partir del mes de desembre. el Pinós i Monòver estan finalitzant els últims estudis per a la futura implantació del servei. Pel que respecta a Sax, l’ajuntament està licitant el nou servei de recollida selectiva de residus, amb el que s’espera una recollida de residus orgànics de qualitat en un breu espai de temps en aquesta localitat.
Una recollida selectiva de residus orgànics de qualitat implica un important benefici, no sols mediambiental, ja que es possibilita el compostatge d’uns residus que suposen aproximadament el 35 – 40% dels residus totals generats en les nostres llars, sinó també un considerable estalvi econòmic per als municipis pel que fa al tractament dels seus residus. En paraules del president del Consorci Crea, Fulgencio Cerdán, “tractar cada tona de residus orgànics en la planta del consorci suposa menys de la meitat de cost que el tractament dels residus de la fracció reste (o residus mesclats)”.
Per aquest motiu, Fulgencio Cerdán ha volgut reconéixer la labor de tots els ajuntaments que ja han implantat la recollida selectiva d’orgànica, a través del cinqué contenidor o mitjançant el sistema de “porta a porta” i aquells que estan treballant per a implantar-lo a curt termini. I ha assenyalat que, “cal reconéixer i aplaudir l’esforç realitzat pels ciutadans i ajuntaments, així com el seu nivell de conscienciació i implicació per fer bé les coses en matèria de residus.”.
Tant des dels ajuntaments que han implantat aquest tipus de recollides selectives, com des del consorci, s’estan realitzant campanyes informatives i de conscienciació. Això es reforçarà amb el servei consorciat d’educadors ambientals, que permetrà als ajuntaments disposar d’un gran nombre d’educadors ambientals amb la finalitat de millorar, dia a dia, les dades de reducció, reutilització i reciclatge de residus.
El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, també formant part del mateix la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana. Els municipis d’aquesta àrea d’influència són: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.