Skip to main content

El Consorci de residus CREA ha presentat en el matí de hui el nou servei consorciat d’educadors ambientals que, sota el nom de CreaConciencia, donarà principi dimarts que ve, 02 de novembre per a reforçar les diferents implantacions de recollida selectiva i col·laborar amb els ajuntaments en el compliment dels objectius marcat pel Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA).


El servei pretén oferir informació, conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de la gestió sostenible dels residus. En aquest sentit, posarà a la disposició dels ajuntaments adherits un total de 9 educadors ambientals (8 a temps i 1 a temps parcial) amb la finalitat de prestar aquest servei bàsic i tan demandat pels ciutadans. Inicialment es prestarà en les localitats de Banyeres de Mariola, Biar, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena. Podrà ampliar-se a 10 educadors tant per sol·licitud dels ajuntaments adherits com per noves adhesions d’altres localitats.
Les dades de recollida selectiva de residus en l’àrea de gestió del consorci milloren progressivament, però encara continuen estant per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana. Molts municipis han implantat recollides selectives de residus orgànics i uns altres ho estan fent ara. En aquest context, més que mai, és quan l’educació ambiental juga un paper clau. En gestió de residus totes les baules de la cadena són importants i per això és necessària la implicació de tots per a aconseguir els estrictes objectius que ens marca la Unió Europea.
Un servei consorciat, en el qual es comparteix l’equip d’educadors ambientals entre diversos municipis, ofereix múltiples avantatges com són una important reducció de costos, una millor coordinació de les accions d’educació ambiental a desenvolupar i una simplificació operativa del servei.

El treball de proximitat dels educadors ambientals es desenvoluparà en el marc d’una planificació estratègica, enfocat a diversos actors locals com la ciutadania, associacions, àmbit educatiu, restauració, comerç, mercats, indústries i empreses. Es planteja el seu treball amb un enfocament bidireccional, és a dir, no únicament informaran i conscienciaran en matèria de residus, sinó que també resoldran dubtes i actuaran com un canal per a la recepció d’aportacions i suggeriments ciutadans.


S’informarà la ciutadania sobre com separar correctament els residus en la llar, recollida selectiva en via pública (envasos lleugers, paper/cartó, vidre, orgànica, tèxtils, oli usat, etc.), a més de remarcar la importància del servei d’ecoparcs fixos i mòbils, projectes de compostatge domèstic i comunitari, tractament de residus en planta, etc.


En tot moment, els treballs dels educadors ambientals estaran consensuats amb tots els ajuntaments implicats, per a abordar els objectius prioritaris en matèria de residus de cada municipi. El servei tindrà una duració inicial d’un any, prorrogable a dues anualitats més (fins a finals de 2024) però la intenció és que siga un servei que perdure en el temps.
Hem de ser conscients que els ciutadans som la peça clau per a millorar la gestió de residus i solo amb la implicació efectiva de tots els actors (ciutadans, ajuntaments i consorci) podrem complir amb les obligacions marcades per la UE i evolucionar cap a una economia circular més sostenible.


En paraules del president del Consorci, Fulgencio Cerdán “és un plaer per a nosaltres anunciar la posada en marxa d’aquest servei en estreta col·laboració amb els ajuntaments de l’àrea de gestió, perquè siguen ells els que marquen les prioritats a cada moment. L’educació ambiental, de proximitat i contínua, és una eina necessària per a millorar les dades de recollida selectiva dels nostres municipis, facilitar el coneixement de nous serveis de recollida de residus i, en definitiva, de qualsevol servei o projecte relacionat amb la millora de la gestió dels nostres residus”.


El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, també formant part del mateix la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana. Els municipis d’aquesta àrea d’influència són: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.