Skip to main content

La recuperació de residus d’alumini com són, per exemple, les llandes de refrescos, es dispara en un 122% més.

La recuperació de vidre s’ha incrementat un 24% i la de residus fèrrics un 12%.

Les millores realitzades en la planta de tractament de residus que dóna servei als 14 municipis que formen part del Consorci Crega, situada a Villena, comencen a donar els seus resultats. Durant els mesos d’octubre i novembre de 2019 es van incorporar a la planta dos separadors automàtics de residus fèrrics, altres dos de residus metàl·lics no fèrrics i una zona de recuperació de vidre. La finalitat de les millores realitzades és incrementar la recuperació dels residus que poden ser reciclats i reduir el rebuig de la planta a abocador.

Millor evolució experimenta l’alumini que veu incrementat el seu percentatge de recuperació en un 122%, passant d’obtindre 28,10 a 62,30 tones d’aquest tipus de residu.

La importància de la recuperació de residus en planta radica d’una banda a possibilitar el reciclatge dels mateixos i, per una altra, a evitar que aquests materials siguen depositats en abocador controlat amb els beneficis ambientals, socials i econòmics que això comporta.

S’estan realitzant millores en la planta de tractament en les àrees que es consideren prioritàries, però sense perdre la perspectiva que l’objectiu del Consorci Crega és millorar, íntegrament, la instal·lació de tractament situada en la localitat de Villena per a adaptar-se als requeriments exigits per la normativa europea en matèria de residus que cada vegada és més exigent.

En paraules del president del Consorci Crea, Fulgencio Cerdán, “l’objectiu d’aquestes actuacions és recuperar la màxima quantitat possible de residus en la planta de tractament, però reiterem que la millor opció des del punt de vista de la gestió de residus és la reducció en la seua generació, el foment de la reutilització i la separació selectiva en origen dels residus mitjançant els contenidors habilitats a aquest efecte i l’ús dels ecoparcs tant fixos com mòbils”.