Skip to main content

-Els veïns dels 12 municipis on es presta el servei han depositat des de juny a desembre de 2019, més de 44 tones de residus, molts d’ells perillosos, a través del servei dels dos ecoparcs mòbils del Consorci Crega. En total, els ciutadans han realitzat quasi 10.000 aportacions i s’han separat en origen més de 46 tipus diferents de residus.

Amb aquesta mena d’instal·lacions es facilita als veïns la possibilitat d’aportar correctament aquells residus per als quals no existeix un contenidor específic en la via pública, afavorint la seua posterior gestió adequada.

El president del Consorci de residus Crea, Fulgencio Cerdán, ha presentat aquest matí, en la localitat de Villena, els resultats dels sis primers mesos de prestació de servei dels dos ecoparcs mòbils en els municipis de Banyeres de Mariola, Biar, Castalla, el Pinós, Elda, Beneixama, Monòver, Onil, Petrer, Salinas, Sax, Villena.


De les 10.000 aportacions realitzades en aquest període, els ciutadans de Villena són els que major nombre d’aportacions han realitzat, 2.328 en total, seguits de Monòver, Elda, Petrer, Sax i el Pinós.


De la mateixa manera, les dades presentades aquest matí confirmen que Villena és la ciutat amb major nombre de quilos de residus aportats pels ciutadans, amb 13.217 quilos, seguit de Monòver, amb 9.616 kg; Petrer (3.638 Kg) i en quart lloc Salinas, amb 3.167 kg. de residus recollits per al seu posterior tractament.


Els ciutadans han entregat en aquestes instal·lacions itinerants tots aquells residus per als quals no existeix un contenidor específic de recollida selectiva en la via pública com, per exemple: olis usats, cartutxos de tinta d’impressió, equips informàtics, bateries, piles, xicotets aparells elèctrics i electrònics, bombetes de baix consum, fluorescents, roba i calçat, olis sintètics, restes de pintura, esmalts i vernissos, radiografies, Dvds, CDs i cintes de vídeo, mobles, etc. El servei d’ecoparc mòbil contribueix, entre altres beneficis, al fet que aquests residus, molts d’ells perillosos, no hagen anat a parar a punts d’abocament incontrolat i ha suposat un servei bàsic de proximitat a la ciutadania.

Així mateix, també s’han exposat les accions de conscienciació ambiental dutes a terme pel consorci per a informar i sensibilitzar a la població sobre l’ús adequat d’aquestes instal·lacions que van començar la seua activitat al juny de 2019. Destaca la cartelleria personalitzada per municipis, informació del servei en la pàgina web i xarxes socials del consorci, visites d’escolars als ecoparcs, xarrades de sensibilització, díptics i campanyes de foment de les aportacions.


Gran part de l’èxit dels serveis d’ecoparcs mòbils radica en la seua ubicació adequada, havent d’implantar-se en llocs cèntrics dels municipis i de pas habitual de la població. En aquest sentit, els ajuntaments que formen part del consorci s’han implicat activament per a acordar i establir els millors emplaçaments possibles.


Segons el President de Crea, Fulgencio Cerdán, “aquests resultats confirmen que els ciutadans han rebut molt bé aquesta iniciativa, són cada vegada més responsables amb la gestió dels residus i ens donen suport en l’objectiu comú de millorar en la cura del medi ambient”
. I afig: “D’aquesta forma, tots contribuïm a la consecució dels objectius que marca la Unió Europea en matèria de gestió sostenible de residus i economia circular”.


Cal recordar que des del passat 4 de febrer s’ha ampliat la cobertura del servei als municipis de Cañada i el Camp de Mirra, oferint assistència a la totalitat dels municipis inclosos en l’àrea de gestió del consorci.


El calendari de ruta dels ecoparcs mòbils, els horaris i el seu emplaçament exacte, està disponible en la web del consorci (www.creaconsorci.org ).


El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en els 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, juntament amb la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.