Skip to main content

El Consorci de Residus Crea ha anunciat la incorporació d’una nova instal·lació a la Planta de Tractament de Residus Sòlids Urbans de Villena: una retractiladora, la funció de la qual és enfardar les bales de residus que no es poden valoritzar i que es traslladen a l’abocador que presta servei a l’àrea de gestió.

Esta nova maquinària compleix una triple funció, d’una banda es minimitzen les olors que generen els residus i també s’evita que estos es volen durant el seu transport ja que, a pesar que les bales estan molt premsades, sempre es produeixen xicotetes pèrdues durant el seu desplaçament cap a l’abocador. D’altra banda, millora l’explotació dels residus en el depòsit controlat.

La màquina recobreix les bales del denominat rebuig, que són els residus que ja no es poden aprofitar després de realitzar diversos processos de separació per fraccions i tractament, tant manuals com automàtics.

La retractiladora és una instal·lació d’última generació que treballa sobre bales d’entre 1.500 i 1.700 quilograms de pes, amb unes dimensions aproximades d’ 1 x 1 x 1,6 metres.

La seua incorporació a la planta que dóna servei al Consorci Crea, on es gestionen els residus dels 14 municipis del Pla Zonal: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena, possibilita una gestió més eficient i un menor impacte, sobretot pel que respecta a la generació d’olors.

Esta maquinària es suma a la incorporada recentment per a incrementar el percentatge de recuperació de residus per al seu reciclatge. L’objectiu últim del Consorci Crea és la remodelació completa de la planta prevista en el projecte de gestió, però totes les noves incorporacions podran ser aprofitades íntegrament en la futura reforma completa.

No obstant això, des de l’entitat consorciada posen l’accent en la necessitat de separar en origen els residus, per al que demanen la col·laboració ciutadana. En este sentit, el consorci realitza campanyes d’educació ambiental, xarrades de conscienciació i informació i visites de col·legis per a explicar als més menuts el funcionament dels ecoparcs mòbils, entre altres.