Skip to main content

La Junta General del nostre consorci ha aprovat hui, en sessió ordinària, els pressupostos de l’entitat per a l’any 2020 que inclouen el projecte de compostatge escolar, la continuïtat del servei d’ecoparcs mòbils amb les mateixes ubicacions i freqüències amb les quals s’ha estat prestant fins hui i el projecte de compostatge comunitari en els 14 municipis del Pla Zonal, entre altres.

Este i tots els punts de l’ordre del dia s’han aprovat per unanimitat de tots els seus membres, ja que la sessió ha comptat amb l’assistència de representants de tots ells, Generalitat Valenciana, Diputació Provincial d’Alacant i 14 ajuntaments de l’àrea de gestió del consorci.

També s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Monòver, Villena, Castalla i El Pinós amb el consorci per a la cessió de parcel·les on s’ubicaran els nous ecoparcs fixos consorciats, ja que en el cas de les dues primeres poblacions, no es disposa d’esta infraestructura i en el cas de les segones, per ubicació d’estes, es considera necessari un canvi d’emplaçament. Per la seua banda, el projecte de gestió de la futura xarxa consorciada d’ecoparcs preveu la millora i modernització dels existents ecoparcs fixos de l’àrea de gestió del consorci. Tots els ecoparcs que formaran part de la xarxa consorciada estaran informatitzats i treballaran en xarxa per a afavorir la seua coordinació.

Així mateix s’ha donat llum verda al compromís del consorci d’assumir el cànon del servei de tractament, valorització i eliminació de residus a partir de juliol de 2020, ja que es tracta d’una competència pròpia del consorci i un requeriment, entre altres, del nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCVA).

Finalment, s’ha informat sobre les licitacions executades pel consorci en el marc del conveni amb la Generalitat Valenciana per un muntant de 150.000€, entre les quals es troben els separadors de residus metàl·lics per a millorar l’eficiència de la planta i que recentment s’han incorporat a esta.

El president del Consorci de Residus Crea i alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha destacat la importància de l’aprovació dels comptes anuals de l’entitat “ja que ens dóna la seguretat de poder dur a terme tots els projectes previstos i continuar treballant per a incrementar les taxes de reciclatge, augmentar la recuperació de materials dels residus i perquè la gestió del Pla Zonal siga el més sostenible possible”.

Cerdán també ha agraït la col·laboració de tots els membres de la junta per possibilitar els avanços necessaris del consorci.

Es preveu que en la següent Junta General, de principis de 2020, ja passen a aprovació els projectes de gestió de la millora integral de la planta de tractament de Villena, així com el projecte de gestió de la xarxa consorciada d’ecoparcs.