Skip to main content

Els membres de la Comissió de Govern i Junta General del Consorci Crea, màxims òrgans de govern de l’ens públic, han aprovat definitivament els seus projectes de gestió de la xarxa consorciada d’ecoparcs i de les instal·lacions de tractament de residus.

Pel que respecta al projecte de gestió de la xarxa d’ecoparcs consorciada, que preveu la gestió consorciada d’11 ecoparcs fixos, 2 àrees d’aportació i 3 ecoparcs mòbils. Tots ells treballaran coordinats en xarxa, estaran informatitzats per a la millora en l’eficiència de la seua gestió, possibilitant possibles compensacions als ciutadans pel seu ús. A més d’adaptar i millorar els ecoparcs actuals de l’àrea de gestió, es preveu la construcció de nous ecoparcs fixos a Villena, Monòver, el Pinós i Castalla.

D’altra banda, s’ha aprovat definitivament el projecte de gestió de les instal·lacions de tractament del consorci i, al seu torn, s’ha encomanat la posada en marxa d’aquest projecte. Amb això, des de l’1 de gener de 2021 es podran iniciar tots els treballs necessaris per a la remodelació integral de la planta de tractament de residus, situada en la localitat de Villena.

En aquesta remodelació total, s’implementaran les millors tecnologies disponibles necessàries perquè la planta incremente la seua eficàcia en la recuperació de recursos provinents dels residus generats en la nostra àrea.

Els treballs començaran el pròxim 1 de gener de 2021 i permetran a l’àrea de gestió del Consorci CREGA disposar d’una de les plantes més modernes i eficients de la Comunitat Valenciana abans de 2023.

L’objectiu d’aquesta modernització de la planta és millorar el tractament dels residus, la qual cosa permetrà l’increment de la recuperació de productes i la conseqüent reducció dels residus que es destinen a abocador.

En paraules del president del consorci, Fulgencio Cerdán: “els acords adoptats pels òrgans de govern del consorci tenen una gran importància per a assegurar una gestió més sostenible dels nostres residus, en concordança amb els objectius marcats per la Unió Europea.

La remodelació de la planta és un pas necessari, que ens permetrà disposar d’una de les plantes més modernes i eficients de la Comunitat Valenciana”.

Una altra de les claus de tindre aprovats definitivament els projectes de la xarxa consorciada d’ecoparcs i de les instal·lacions de tractament, és que el consorci adquireix la possibilitat d’obtindre fonts de finançament per al desenvolupament d’aquesta mena d’infraestructures. En aquest context, el Consorci Crea pretén sol·licitar diverses vies de subvencions i ajudes per a reduir al màxim els costos d’amortització de les inversions necessàries que, en el cas de la gestió de residus, són importants.