Skip to main content

• La xarxa consorciada inicial estarà formada pels 5 ecoparcs fixos de les localitats de Banyeres de Mariola, Beneixama, Elda, Petrer i Salinas i complementada amb 3 ecoparcs mòbils.

• Els nous ecoparcs fixos que es construiran, així com la resta d’ecoparcs no consorciats que continuen sent de gestió municipal, s’aniran incorporant progressivament per a acollir-se als avantatges de disposar d’una gestió unificada, informatitzada i universal.

Hui al migdia s’han reunit els òrgans de govern del Consorci de residus Crea. S’han aprovat per unanimitat, per part de la Junta General, els aspectes financers del servei consorciat d’ecoparcs. Això, juntament amb l’aprovació, el passat 13 d’octubre, del projecte de gestió de la xarxa consorciada d’ecoparcs i l’encàrrec a Vaersa per al seu desenvolupament, possibilitarà que el pròxim 1 d’abril de 2021 el servei d’ecoparcs del Consorci Crega siga una realitat.


Els indicats acords permetran el desenvolupament de la xarxa, que tindrà una fase transitòria de dos anys fins que estiga conformada íntegrament. L’any 2021 la xarxa estarà formada pels ecoparcs fixos de Banyeres de Mariola, Beneixama, Elda, Petrer i Salinas, així com un increment del servei d’ecoparcs mòbils que passarà a estar conformat per 3 unitats, una més que en l’actualitat.


Al seu torn, l’any 2021 es remodelarà íntegrament l’ecoparc fix de Sax i s’iniciaran els treballs de construcció dels quatre nous ecoparcs fixos previstos a Castalla, Monòver, el Pinós i Villena. La resta d’ecoparcs fixos seran així mateix remodelats, condicionats i informatitzats, segons les últimes normatives vigents.


Amb l’increment del servei d’ecoparcs mòbils a 3 unitats, es possibilitarà donar un servei setmanal als 14 ajuntaments de l’àrea de gestió del consorci i una important millora de les freqüències en totes les localitats.
Combinant el servei dels ecoparcs fixos i mòbils, es pretén facilitar a la ciutadania el seu ús. És necessari que els ciutadans utilitzen en la major mesura possible aquestes infraestructures per a afavorir que una gran varietat de residus, molts d’ells perillosos, puguen ser gestionats i tractats de manera adequada pel Consorci Crega protegint, amb això, el medi ambient.


Una altra de les claus de disposar de la xarxa consorciada d’ecoparcs és que es possibilita l’obtenció de fonts de finançament per a l’execució de les inversions de les millores previstes. Aquestes ajudes només poden ser concedides als consorcis de residus quan els ecoparcs funcionen de manera coordinada. En aquest context, el Consorci Crea pretén sol·licitar diverses vies de subvenció i ajudes per a reduir al màxim els costos d’amortització de les inversions necessàries que, en el cas de la gestió de residus, són importants.


En paraules del president del consorci, Fulgencio Cerdán: “és imprescindible anar implementant i millorant les instal·lacions de gestió de residus necessàries en la nostra àrea de gestió, perquè això ens permetrà oferir als ciutadans un servei més eficaç, en línia amb els objectius marcats per la Unió Europea i resta de normativa en matèria de residus”.

El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, també formant part del mateix la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana. Els municipis d’aquesta àrea d’influència són: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.