Skip to main content

La nova imatge de la web permet una major accessibilitat als continguts, en oferir un nou disseny més atractiu, àgil i intuïtiu que facilita la cerca de la informació que la ciutadania necessita

Saps quants kg de residus genera una persona a l’any en la Comunitat Valenciana? Aquesta i una altra informació rellevant sobre els residus de la teua localitat podràs trobar-la en la nova web del Consorci CREA, www.creaconsorci.org, on podràs posar també a prova els teus coneixements mediambientals, a través del Quiz didàctic disponible en la nova home.
A més del calendari de servei dels ecoparcs fixos i mòbils, amb els horaris corresponents a cada municipi, la web conté tot tipus d’informació dirigida a la ciutadania sobre instal·lacions per a la gestió de residus, projectes mediambientals, iniciatives i dades relatives a la gestió dels residus generats en els 14 municipis de l’àrea de gestió del Consorci CREA.
Entre aquesta informació es pot accedir també als comptes ambientals per als usuaris dels ecoparcs consorciats, tant fixos com mòbils. El Compte CREA Economia Circular no té cap cost per a la ciutadania i la seua finalitat és disposar d’informació detallada de l’ús dels ecoparcs, a més de possibilitar compensacions als seus usuaris.

A través del portal del Compte CREA Economia Circular, disponible en la nova web, els usuaris dels ecoparcs podran disposar d’informació sobre les seues aportacions de residus realitzades en els ecoparcs consorciats.
En l’apartat d’actualitat, així com en les xarxes socials, que estan vinculades a la web del consorci, es pot seguir tota l’activitat i iniciatives generades, com el reeixit i pioner projecte Creacompost sobre el compostatge domiciliari, comunitari i educatiu, així com totes aquelles accions i tallers duts a terme per l’equip d’educació ambiental, en col·laboració amb els ajuntaments consorciats.
Així mateix, la web posa a la disposició de la ciutadania la manera de contactar de manera directa amb el consorci per a resoldre qualsevol tipus de dubte, a través del correu electrònic comunicacio@creaconsorci.org o del canal de Telegram habilitat per a això.