Skip to main content

Compte CREA economia circular

El Consorci de residus CREA, aprofitant la informatització de la xarxa consorciada d’ecoparcs, inicia al desembre de 2021 la generació de comptes ambientals per als usuaris dels ecoparcs consorciats, tant fixos com mòbils. Aquest compte, denominat “Compte CREA Economia Circular” no té cap cost per als ciutadans i la seua finalitat és la de possibilitar compensacions als usuaris dels ecoparcs.

El sistema informàtic dels ecoparcs consorciats permet el registre i control de tots els residus que es depositen en aquestes instal·lacions. Això possibilita generar comptes d’usuaris que puguen acumular punts segons el número, quantitat d’aportacions i tipus de residus entregats en els ecoparcs.

Amb les dades obtingudes, el consorci podrà analitzar la manera més adequada de compensar als ciutadans durant els pròxims anys.

Qualsevol ciutadà que vulga disposar de major informació sobre els “comptes CREA Economia Circular” pot informar en els propis ecoparcs fixos i mòbils consorciats.

Cal destacar que fer ús dels ecoparcs permet que els residus depositats puguen ser tractats adequadament per gestors autoritzats. Això comporta un important benefici mediambiental per a tota la societat. La intenció del Consorci CREA és reconéixer la labor dels ciutadans que utilitzen aquestes instal·lacions consorciades.

Els ecoparcs consorciats, tant fixos com mòbils, pot recollir més de 40 tipus diferents de residus per als quals no existeix contenidor específic en la via pública com, per exemple: aparells elèctrics i electrònics, piles, bombetes i fluorescents, càpsules de café, radiografies, bateries, olis usats, equips informàtics, tòners d’impressora, dissolvents, pintures, etc…

De moment, i mentre s’estudien altres formes de compensació el consorci a compensat als usuaris amb el lliurament d’un poal ecològic per a la separació dels residus en la llar, per a poder separar els residus correctament a casa.