Skip to main content

• El servei, l’objectiu del qual és millorar les dades de recollida selectiva mitjançant la conscienciació, informació i sensibilització ciutadana, es posarà en marxa a partir del segon semestre de 2021. I serà un dels serveis amb major dotació de la Comunitat Valenciana.

• Els educadors ambientals informaran i resoldran dubtes sobre les millors pràctiques en matèria de gestió de residus i l’economia circular a nivell local, mitjançant un servei de proximitat a la ciutadania, centres educatius, comerços, restauració, indústries i empreses.
Ahir es van celebrar reunions dels òrgans de govern del Consorci CREA. Entre les mesures acordades destaca l’aprovació de l’expedient de contractació del servei consorciat d’educadors ambientals per a la millora de la gestió dels residus en l’àrea del consorci, mitjançant la implicació de diversos grups poblacionals. Un servei del qual es beneficiaran els nou municipis adherits al mateix (Banyeres de Mariola, Biar, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena) i al qual es podran anar incorporant progressivament nous municipis.
El servei comptarà inicialment amb un equip de 8 educadors ambientals contractats a jornada completa i un educador a mitja jornada, supervisats per un coordinador d’equip. Amb el temps, està prevista la possibilitat d’incrementar el nombre d’educadors ambientals a 10 en total, possibilitant que nous ajuntaments se sumen al servei o bé que els ja adherits puguen augmentar la cobertura en la seua localitat. Es tractarà, per tant, d’un dels serveis d’educadors ambientals amb major dotació de la Comunitat Valenciana.
El treball dels educadors s’establirà en un pla estratègic d’educació ambiental de l’àrea de gestió del consorci. Però en tot moment, es consensuaran les tasques amb tots els ajuntaments implicats per a abordar els objectius prioritaris en matèria de residus de cada municipi, ateses les fraccions estratègiques de cada localitat, bé per generar més dubtes o per ser de recent implantació (orgànica, tèxtil…).
Es planteja el treball dels educadors ambientals amb un enfocament bidireccional, és a dir, no únicament s’informarà i conscienciarà en matèria de residus, sinó que també es resoldran dubtes i els educadors actuaran com un canal de comunicació per a la recepció d’aportacions i suggeriments ciutadans.
L’experiència demostra que una correcta gestió dels residus sol s’aconsegueix amb la implicació de tots (ciutadania, administracions públiques, empreses, comerços…) amb l’objectiu comú de reduir la generació de residus, reutilitzar i reciclar. Com més utilitzem els contenidors de recollida selectiva de les nostres poblacions, la nostra xarxa d’ecoparcs i reduïm l’ús d’abocador, més sostenible serà el nostre territori. Amb aquesta premissa naix el servei consorciat d’educadors ambientals.
Actualment molts dels ajuntaments adherits al servei estan implementant la recollida selectiva de residus orgànics, una nova fracció que és molt important separar en origen. Una correcta educació ambiental és imprescindible per a millorar els seus resultats.
Totes les accions i resultats obtinguts pels educadors ambientals es plasmaran en una memòria anual de servei que servirà, entre altres aspectes, per a avaluar la consecució d’objectius i estudiar millores necessàries que incrementen l’impacte del servei en la població.
En paraules del president del consorci CREA, Fulgencio Cerdán, “si bé és cert que les dades de recollida selectiva de residus en els municipis de l’àrea de gestió del consorci milloren any rere any, encara continuen estant per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana. Aquest nou servei ajudarà a resoldre els dubtes de la ciutadania i conscienciar a peu de carrer perquè, entre tots, avancem en un enfocament d’economia circular”.
El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, juntament amb la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.