Skip to main content

La Junta General del Consorci Crea ha aprovat recentment dos importants projectes que marcaran la gestió de residus del seu àmbit d’actuació de cara als pròxims anys. Un està relacionat amb la xarxa d’ecoparcs i un altre amb la futura creació d’un abocador controlat que donarà servei a tota l’àrea de gestió.


Respecte al segon, este inclourà una o diverses alternatives d’ubicació que siguen òptimes des del punt de vista tant mediambiental, com a social i econòmic, de manera que es puga donar solució a tots els residus que no poden ser reciclats ni valorizados.


No obstant açò, el president de l’entitat pública i alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, va explicar que van a treballar de forma intensa perquè els residus que s’hagen de dipositar finalment en l’abocador siguen els menys possibles, ja que s’estan implementant diverses mesures per a facilitar als ciutadans el reciclatge dels seus residus.


En este sentit cal destacar la participació en els últims mesos en dues campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la importància del reciclatge, com són «El Repte del Reciclatge» i «Recicla amb els cinc sentits», que han comptat amb la participació de milers de persones i que han tingut una gran acceptació entre els veïns i col·lectius dels 14 municipis consorciats.


Amb la redacció del projecte de gestió de l’abocador controlat, amb la xarxa d’ecoparcs i amb els passos previs per a les millores que cal escometre en la planta de tractament de Villena, el Consorci Crea ha definit el seu pla estratègic per als pròxims anys.