Skip to main content

Crea ha fet un pas més en la creació d’una xarxa consorciada d’ecoparcs, que prestarà servei en els catorze municipis que comprèn la seua àrea de gestió. En Junta General, l’entitat consorciada ha aprovat l’encomana de gestió a l’empresa pública VAERSA (Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus SA), que és mitjà propi del Consorci, perquè s’ocupe de la redacció del projecte de gestió de la citada xarxa d’ecoparcs, un treball que una vegada realitzat haurà de ser revisat i validat per la Comissió Tècnica del Consorci i posteriorment aprovat per la Junta General.

La xarxa d’ecoparcs, una vegada executat el projecte, suposarà la posada a la disposició dels ciutadans de l’àrea de gestió d’unes instal·lacions tant fixes com mòbils que prestaran un servei complet. A més, estaran informatitzats amb un doble objectiu, primer tenir un major control del sistema i, més endavant, possibilitar un sistema que compense als ciutadans per l’ús dels ecoparcs.


Universalitat del servei

Qualsevol persona resident en els catorze municipis del Consorci Crea podrà utilitzar de manera indistinta els ecoparques de cada municipi, donant universalitat al servei.

D’altra banda, des de l’entitat es preveu la construcció d’instal·lacions noves que milloren la xarxa, així com la realització de millores on siga necessari entre els ecoparcs fixos que en l’actualitat donen servei en un total de nou localitats: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Castalla, Elda, Onil, Petrer, Salinas i Sax.