Skip to main content
  • S’ha iniciat la instal·lació de contenidors de recollida selectiva d’aquest tipus de residus en els primers municipis adherits, estant ja a la disposició dels ciutadans.
  •  Quan finalitze la instal·lació dels contenidors en tots els municipis adherits al servei, aquest es prestarà a Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, Salinas, Sax i Villena.

Monòver, 13 d’octubre de 2022.- Aquesta setmana s’ha iniciat la instal·lació, en via pública, dels 194 contenidors de recollida selectiva d’oli domèstic usat en els municipis consorciats adherits al servei oferit pel Consorci de residus CREA.

En el matí de hui, s’ha realitzat l’acte d’inauguració del servei en la localitat de Monòver. En el mateix han estat presents l’alcalde de la localitat, Alejandro García, el president del Consorci de residus CREA i alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, així com el regidor d’urbanisme, medi ambient i patrimoni de Monòver i vicepresident del consorci, Lorenzo Amat. S’han visitat els contenidors instal·lats acompanyats de l’educadora ambiental del consorci en la localitat, qui serà la responsable de desenvolupar les campanyes de conscienciació i informació ciutadana sobre el correcte ús dels contenidors i els beneficis que genera.

El servei té una ràtio d’un contenidor per cada 947 habitants, una de les més altes de la Comunitat Valenciana. A més, inclou el subministrament, instal·lació, manteniment i neteja d’aquests. Fins al moment, 12 dels 14 municipis que formen part de l’àrea de gestió del consorci s’han adherit a aquest servei: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, Salinas, Sax i Villena, la qual cosa reflecteix l’interés que ha despertat el servei consorciat.

Els olis usats recollits seran tractats convenientment en plantes autoritzades per a evitar la seua afecció al medi ambient i afavorir la seua valorització. Els olis usats seran transformats en biocombustibles, fomentant amb això alternatives sostenibles als combustibles fòssils convencionals. Es recicla així el 100% de l’oli recollit.

La ubicació dels contenidors s’ha determinat, de comú acord, entre els ajuntaments i el consorci, sempre en llocs amb bona visibilitat i accés, prop de punts d’atracció de població i de pas de la ciutadania. Les persones usuàries podran depositar els seus olis de cuina usats en una botella de plàstic tancada sense cap limitació d’horaris, tots els dies de la setmana. Amb aquest servei es pretén, per tant, facilitar al màxim a la població el depòsit d’aquest tipus de residus. Cal destacar que els olis usats són altament contaminants si no són tractats adequadament, per això una recollida selectiva eficaç té una gran importància a nivell mediambiental.

Un litre d’oli usat pot contaminar més de 1.000 litres d’aigua. Per aquest motiu és important depositar l’oli usat en els contenidors habilitats per a això pel consorci, i sempre en botella de plàstic ben tancada (el sistema admet des de les botelles més xicotetes a garrafes de 6 – 8 litres). Amb el tractament correcte de l’oli de cuina usat evitem problemes en canonades, depuradores d’aigües residuals i en el medi ambient.

L’empresa adjudicatària facilitarà al consorci informes mensuals d’activitat, amb els resultats del servei, un balanç de litres recollits per contenidor, propostes de millora, tractament de l’oli usat recollit…

Els contenidors, amb capacitat per a 240 litres, estan fabricats en acer galvanitzat ignífug i disposen de sistemes anti-abocats. La boca del contenidor garanteix la seguretat del ciutadà en depositar els residus.

Campanya d’informació i conscienciació

La instal·lació d’aquests contenidors anirà acompanyada d’una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància de la recollida selectiva d’olis usats, les característiques del servei i els beneficis socials i mediambientals del correcte tractament i valorització d’aquest tipus de residus.

El president del Consorci CREA, Fulgencio Cerdán, ha destacat els avantatges que ofereix aquest servei de recollida selectiva d’oli de cuina usat en via pública, que complementa l’oferit per la xarxa consorciada d’ecoparcs fixos i mòbils del consorci “amb la implementació d’aquest servei, molt reclamat per la ciutadania, complim diversos objectius. A més d’evitar la contaminació de l’aigua, afavorim la seua transformació en biocombustibles i els ingressos que percebem es reinvertiran en projectes mediambientals de l’àrea del consorci. D’aquesta forma, tot eixim beneficiats cuidant al mateix temps el medi ambient”.

En paraules de l’alcalde de Monòver, “un servei consorciat com aquest, compartit entre diversos municipis, produeix importants beneficis per a les nostres poblacions per motius d’economia d’escala. D’aquesta manera podem disposar d’una major dotació de contenidors per a acostar el servei el màxim possible a la nostra ciutadania i disposar de millors prestacions en relació a la freqüència de recollida i neteja dels contenidors”.

El Consorci CREA és l’entitat pública responsable del tractament, valorització i eliminació dels residus generats en els 14 municipis del Pla Zonal 8, Àrea de Gestió A3 (comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià): Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena. Al costat d’aquestes 14 entitats locals, són membres del Consorci CREA, la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant.