Skip to main content

El primer mes de funcionament dels ecoparcs mòbils s’ha saldat amb un resultat molt positiu, ja que en els 12 municipis on s’ha posat en marxa este  nou servei l’acollida ha sigut molt bona.

Atenent a açò, cal destacar que hi ha hagut 1.758 usos, és a dir, este ha sigut el còmput de vegades que els usuaris han utilitzat l’ecoparc. A més, s’han recollit 7.652 quilos dels diferents residus que es poden dipositar en estes instal·lacions, la qual cosa suposa una xifra molt destacada en este primer mes de funcionament ja que és un servei que encara no és conegut per tota la ciutadania.

Per residus, s’han recollit, per exemple, 1.442 quilos d’electrodomèstics, 302 de piles, 119 de residus amb mercuri i 432 d’oli usat de cuina. A més d’altres residus que s’han portat a l’ecoparc com radiografies, tèxtils (roba i calçat), pintures i substàncies perilloses, càpsules de cafè, cartutxos de tinta, fustes, envasos, equips informàtics o CDs.

Les dotze poblacions en les quals s’ha prestat este servei són Onil, Salinas, Banyeres de Mariola, Castalla, el Pinós, Monòver, Sax, Biar, Petrer, Beneixama, Elda i Villena. Esta última població és la que lidera les xifres tant d’usos (504), com de quilograms de residus recollits (2.519).

Les dades d’altres poblacions com Sax donen una idea de la gran acceptació que ha tingut este servei consorciat, amb 203 usos i 656 quilograms de residus. Altres dades destacades són Monòver, amb 195 usos i 1.679 quilos; Petrer, amb 171 usos i 472 quilos; Elda, amb 164 usos i 409 quilos; el Pinós, amb 150 usos i 799 quilos; Onil, amb 124 usos i 363 quilos; o Biar, amb 102 usos i 354 quilos, entre altres.

Destaquem la importància d’estes dades, ja que més que el nombre de quilos de residus, xifra en qualsevol cas també molt elevada, cal ressenyar la dada dels usos i, sobretot, la tipologia d’estos residus, ja que en moltes ocasions són tòxics, amb el conseqüent impacte sobre el medi ambient que poden generar.

A més, gràcies al funcionament d’estos dos ecoparcs mòbils, tots estos residus recollits no arriben a la planta de tractament de Villena amb els problemes que generen per al seu correcte funcionament.

El fet que les instal·lacions estiguen informatitzades permet així mateix una correcta gestió i un control de tot el servei.

A més, disposen de personal especialitzat per a la gestió i per a resoldre els dubtes dels usuaris, ja que precisament este és un dels principals avantatges d’este servei que va començar a funcionar el passat 18 de juny: la seua proximitat a la ciutadania.