Skip to main content

L’alcalde d’Elda, Rubén Alfaro, i el president del Consorci de residus CREA, Fulgencio Cerdán, van signar divendres passat, dia 30 d’agost, el conveni de cessió de l’ecoparc fix de la localitat, això possibilita la seua integració en la xarxa consorciada d’ecoparcs, segons el que es preveu en el projecte de gestió del consorci.


D’aquesta forma, el Consorci CREA assumeix la gestió d’aquesta instal·lació juntament amb altres quatre ecoparcs fixos (Banyeres de Mariola, Beneixama, Salinas i Sax) i els dos ecoparcs mòbils actuals. En l’ecoparc d’Elda es durà a terme un procés de remodelació, autorització i informatització durant el present any.


Aquest procés permetrà finalitzar els detalls d’adaptació de la infraestructura a la normativa vigent. Serà un ecoparc informatitzat, la qual cosa permetrà portar un seguiment, continu i en temps real, dels residus que depositen els ciutadans per pes i tipologia. Amb això, es valorarà la possibilitat de compensar als ciutadans responsables amb el medi ambient que realitzen aportacions de residus.


Està previst en el projecte de gestió del consorci que l’Ecoparc d’Elda siga de “tipus D”, segons l’especificat en la Norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament d’ecoparcs del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Amb una superfície superior a 2.500 m², disposició a doble cota, entre 10-15 contenidors de grans dimensions per a la recepció de residus, zona amb marquesina per a la recollida de residus perillosos i RAEE’s, circulació segregada de vehicles i camions de càrrega i descàrrega, circuit de videovigilància i espai per a preparació per a la reutilització de residus.


La resta d’ecoparcs que formaran part de la xarxa consorciada del Consorci CREGA, en total 11 ecoparcs fixos i 2 àrees d’aportació, també seran remodelats i modernitzats per a donar compliment a tota la normativa actual i s’informatitzaran convenientment. Amb això es pretén que la xarxa del Consorci CREGA siga de les més modernes i completes de la Comunitat Valenciana.


En paraules de l’alcalde d’Elda, Rubén Alfaro: “la signatura d’aquest conveni reconeix l’esforç de l’Ajuntament d’Elda i de tots els seus ciutadans i ciutadanes per a avançar en la millora contínua d’aquest servei tan necessari. Com vostés saben, el govern local ha apostat pel reciclatge amb mesures com la implantació pionera del contenidor marró per a restes orgàniques, la contractació d’educadors ambientals, l’augment de les illes de reciclatge, la recollida de cartó porta a porta en comerços i la instal·lació de contenidors per a restes tèxtils”.

Segons el president de CREA, Fulgencio Cerdán, “la xarxa consorciada continua creixent, i amb la incorporació de l’ecoparc fix d’Elda fa un salt qualitatiu, en integrar un dels ecoparcs fixos més grans de l’àrea de gestió. A més d’un deure, és per a nosaltres un plaer anar sumant instal·lacions a la xarxa per a posar a l’abast dels ciutadans les millors infraestructures i serveis i al menor cost possible, en compartir sinergies de gestió, coordinació i simplificació operativa del servei. D’aquesta forma, en un termini inferior a dos anys, els ciutadans d’aquesta àrea disposaran d’una xarxa d’ecoparcs informatitzats completa, que permeta incrementar les recollides selectives en origen i complir amb els objectius marcats per la Unió Europea”.


El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, juntament amb la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.