Skip to main content

L’abocador

Les prioritats es centren en la reducció de la generació de residus, la seua reutilització, reciclatge i valorització. Malgrat açò, els consorcis han de disposar d’este tipus d’instal·lacions d’eliminació per a poder donar una solució als residus que, amb els recursos actuals, no poden ser valoritzats.

Este tipus d’instal·lacions disposen dels elements necessaris per a reduir el seu impacte mediambiental (gestió de gasos, impermeabilització, tractament de lixiviats, etc.).
A la finalització de la seua vida útil, els abocadors són segellats i controlats durant diversos anys per a evitar afeccions al medi ambient.

Informació addicional de l’abocador controlat

 

El vertedero controlado actual, como se ve en la imagen, está ubicado en el paraje de los Cabezos de Villena.

Actualment el Consorci està elaborant el seu projecte de gestió que inclou el nou abocador controlat que donarà servei al Pla Zonal en, almenys, els pròxims 20 anys.
En este context es van a cercar i estudiar possibles ubicacions alternatives que, en tot cas, hauran de complir amb tota la normativa d’aplicació: aptitud dels tipus de sòls, llunyania a àrees sensibles o protegides, configuració natural del terreny apta, distància a nuclis habitats, etc.

On s'ubica?