Skip to main content

Hui al migdia s’han reunit els màxims òrgans de govern del Consorci de residus Crea i han aprovat, per unanimitat, el pressupost per a l’anualitat 2021, que permetrà desenvolupar totes les accions previstes per l’entitat per a aquest pròxim any. En aquest nou pressupost, a diferència del de 2020, s’inclou el cost del tractament i eliminació de residus, així com el de la xarxa consorciada d’ecoparcs. Amb això el Consorci Crea, ja l’any 2021, passarà a executar totes les seues competències de manera directa.
Entre les partides pressupostàries més destacades està la del cost de tractament i eliminació de residus per als 14 municipis que formen part del consorci. Una altra de les partides correspon a la posada en marxa de la xarxa consorciada d’ecoparcs que també es durà a terme en 2021. Disposar de la xarxa consorciada d’ecoparcs possibilita al consorci, així mateix, l’obtenció de fonts de finançament per a l’execució de les inversions i millores necessàries en els ecoparcs fixos, ja que aquestes ajudes només poden ser concedides als consorcis de residus quan els ecoparcs funcionen en xarxa i de manera coordinada. En aquest context, el Consorci Crea pretén sol·licitar diverses vies de subvenció i ajudes per a reduir al màxim els costos d’amortització de les inversions necessàries que, en el cas de la gestió de residus, són importants.
Altres partides pressupostàries importants corresponen a accions de conscienciació i sensibilització ambiental, així com a l’execució dels projectes de compostatge del consorci en centres educatius, compostatge comunitari i compostatge domèstic. Pel que respecta al projecte de compostatge domèstic, el consorci ha obtingut una subvenció de més de 107.000 € provinent dels Plans d’Impuls al Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica, la qual cosa li permetrà desenvolupar aquesta acció amb un menor cost per als ajuntaments consorciats.
D’altra banda, i dins del mateix ordre del dia, s’ha aprovat el reglament del Consell de Participació Ciutadana del Consorci. Aquest nou òrgan de participació pública del consorci tindrà un caràcter consultiu i assessor dels seus òrgans de govern i serà, de la mateixa manera, un canal de comunicació amb la ciutadania i agents socials.
En paraules del president del Consorci Crea, “Aquests pressupostos ens permetran desenvolupar en 2021 tots els projectes previstos pel Consorci la finalitat del qual és permetre’ns complir amb els objectius que ens marca la normativa en matèria de residus de la Unió Europea. Vull aprofitar per a agrair a tots els representants dels òrgans de govern del consorci la seua col·laboració per a favorexer una gestió més sostenible dels nostres residus”.
El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, també formant part del mateix la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana. Els municipis d’aquesta àrea d’influència són: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.