Skip to main content

A data 17 de març de 2020 el Ministeri per a la Transició Ecològica, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, ha actualitzat les instruccions relatives al maneig domiciliari de residus durant l’emergència del Covid-19, tant per als habitatges que tinguen alguna persona amb positiu o en quarantena per coronavirus, com per a llars sense cap positiu.

Llars amb alguna persona amb positiu o en quarantena per coronavirus:

Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (BORSA 1) en un poal de fem disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.

Aqueixa bossa de plàstic (BORSA 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-la en una segona bossa de fem (BORSA 2), al costat de l’eixida de l’habitació, on a més es depositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans d’eixir de l’habitació.

La BORSA 2, amb els residus anteriors, es depositarà amb la resta dels residus domèstics en la bossa de fem (BORSA 3) corresponent al poal de fracció reste. La BORSA 3 també es tancarà adequadament.

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, durant, almenys, 40-60 segons. En el següent enllaç adjuntem unes instruccions sobre la forma correcta de llavar-se les mans per a maximitzar la seua higiene:
https://bit.ly/3932ghs

La BORSA 3 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció reste, estant terminantment prohibit depositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandó en l’entorn.

Llars SENSE persones amb positiu o en quarantena per coronavirus:

En el cas de les llars sense persones amb positiu ni en quarantena, la separació dels residus es realitzarà com es fa habitualment.

Amb la finalitat de reduir al màxim la fracció reste que arriba les plantes de tractament, convé recordar als ciutadans la importància de maximitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartó, vidre, envasos, orgànica en el seu cas), i depositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a tals fraccions.

Recordem als ciutadans la necessitat, tal com ens recomanen les autoritats sanitàries, d’un correcte i habitual rentada de mans, no sols amb posterioritat al maneig de residus, sinó en qualsevol situació.

Amb la col·laboració de tots, aconseguirem superar aquesta situació. Gràcies.