Skip to main content

• Biar, Elda, Onil, Petrer i Villena són alguns dels municipis que tenien implantada o estan implantant la recollida selectiva de residus orgànics.

• Segons dades del consorci, s’espera que més municipis de l’àrea implanten també la recollida selectiva d’orgànica, que és bàsica per al compliment dels objectius europeus de reciclatge, durant el present any.


El Consorci de Residus Crea, entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià, ha informat sobre les dades de recollida selectiva de residus orgànics del primer trimestre de l’any (gener-març de 2021).


La suma dels residus recollits, mitjançant el denominat cinqué contenidor (marró) o a través d’iniciatives porta a porta, per part dels municipis de la seua àrea de gestió ascendeix a 41,72 tones, el 62,50% dels quals presenten una bona o molt bona qualitat (baixa presència d’impropis). Aquests residus orgànics recollits selectivament són rebuts en la planta de tractament del consorci i es gestionen de forma totalment separada de la resta per a l’elaboració de compost, abonament orgànic de gran valor.

Destaca l’elevada qualitat dels residus orgànics recollits en les localitats de Biar i Onil, amb una presència d’impropis inferior al 10% i de Villena amb una presència d’impropis una mica superior, però inferior al 20%. Quant menor siga la presència d’impropis, major serà la qualitat del compost que s’obtinga posteriorment en la planta de tractament.

Cal remarcar que, a més dels elevats beneficis mediambientals que suposa recollir selectivament els residus orgànics per la seua elevada quantitat (el 35 – 40% dels residus generats en les llars són orgànics), aquesta recollida també suposa un important estalvi econòmic per als municipis pel que fa al tractament dels seus residus. Tractar cada tona de residus orgànics en la planta del consorci suposa menys de la meitat de cost que el tractament dels residus de la fracció reste (residus mesclats).


El president del consorci, Fulgencio Cerdán, ha volgut reconéixer la labor de tots els municipis que ja han implantat la recollida selectiva d’orgànica, a través del cinqué contenidor o mitjançant el sistema de “porta a porta”. I ha assenyalat que, “encara que estem en una fase molt incipient, i en alguns casos amb implantacions parcials, cal reconéixer i aplaudir l’esforç realitzat pels ajuntaments i els ciutadans, així com el seu nivell de conscienciació i implicació per fer bé les coses en matèria de residus”.


Tant des dels ajuntaments que han implantat aquest tipus de recollides selectives, com des del consorci, s’estan realitzant campanyes informatives i de conscienciació. Això es reforçarà amb el servei consorciat d’educadors ambientals, actualment en licitació, que permetrà als ajuntaments disposar d’un gran nombre d’educadors ambientals amb la finalitat de millorar, dia a dia, les dades de reducció, reutilització i reciclatge de residus.