Skip to main content

Aquesta xifra suposa un increment del 360% respecte a la mitjana de recollida mensual que estava tenint aquest servei abans del confinament i que se situava en una mica més de 7.000 quilos per mes.

El servei d’ecoparcs mòbils del Consorci de Residus Crea ha recollit des del 12 de maig, data de reinici del servei després de la seua suspensió per la Covid-19, a l’11 de juny d’enguany, un total de 26.611 quilos de residus. Una xifra que suposa un creixement del 360% respecte a la mesura mensual de quilos que recollia aquest servei durant el seu primer any de funcionament i que se situava en una mica més de 7.000 quilos al mes.
Les dades corresponen als dos ecoparcs mòbils que recullen diferents tipus de residus (els mateixos que un ecoparc fix), i que recorren de dimarts a diumenge les localitats d’Onil, Salinas, Cañada, Banyeres de Mariola, Castalla, el Pinós, Monòver, Sax, Biar, Petrer, Beneixama, el Camp de Mirra, Elda i Villena.


Els tres municipis on més quilograms de residus s’han recollit durant aquest mes de reinici són; Villena amb 12.624 quilos, Monòver amb 6.108 i Biar amb 1.448. Si atenem els valors en relació a la població de cada municipi, les 3 localitats on més quilograms s’han recollit per habitant han sigut; el Camp de Mirra amb 1,61 quilos/habitant seguit per Cañada amb 0,89 i Monòver amb 0,50.


En aquest primer mes des del reinici els ciutadans han realitzat 2.255 aportacions de residus en els ecoparcs mòbils (entés per aportacions els residus entregats) més d’un 40% superior si el comparem amb la mitjana mensual d’aportacions mensuals anteriors a l’estat d’alarma. Els tres municipis amb més aportacions han sigut Villena amb 491, Monòver amb 356 i Elda amb 170. Els 3 municipis amb major nombre d’aportacions en funció a la seua població han sigut el Camp de Mirra amb 16,39 per cada 100 habitants, Cañada amb 7,87 i Salinas amb 4,37.


Dels residus depositats durant aquest mes, els electrodomèstics han sigut el residu més entregat, seguit d’enderrocs, equips informàtics, residus voluminosos, roba i tèxtils. Els metalls, olis de cuina, televisors i matalassos també ocupen un lloc important en aquest rànquing.

El president del Consorci Crea, Fulgencio Cerdán ha volgut llançar un missatge de satisfacció pel compromís dels ciutadans amb el medi ambient durant aquest confinament perquè, a tenor de les dades obtingudes i mancant analitzar més informació “en la majoria dels casos han mantingut els residus a la seua casa durant el confinament en espera de poder entregar-los en els ecoparcs per al seu correcte tractament”.

L’objectiu del servei d’ecoparcs mòbils és facilitar i acostar a la ciutadania una eina per al lliurament d’una gran varietat de residus (les mateixes tipologies que un ecoparc fix). D’aquesta manera es poden gestionar i tractar els residus d’una manera correcta i sostenible. No té cap cost per als usuaris i s’ha dissenyat un calendari que permet que aquestes instal·lacions visiten tots els municipis de l’àrea de gestió, situant-los a més en llocs de pas habitual de veïns i veïnes, en molts casos en la rodalia dels mercats.  

Respecte als residus que poden depositar-se, alguns d’ells són: metalls, tèxtils, olis usats, fluorescents, bombetes, bateries, piles, pintures, radiografies, material fotogràfic, productes de neteja, envasos contaminats per productes químics, cartutxos de tinta, radiografies, equips informàtics, electrodomèstics, mobiliari, etc.