Skip to main content

Crea té previst instal·lar compostadores en tots els centres escolars de la seua àrea de gestió a principis de l’any 2020. S’oferirà a tots els col·legis de Primària i als IES de les 14 poblacions, que sumen un total de 68.

L’objectiu que es persegueix és doble, d’una banda educar en els valors de sostenibilitat i economia circular als alumnes i, per un altre, que a través d’este procés de compostatge comunitari es gestionen in situ els bioresidus produïts en cada centre. En este sentit, cal tindre en compte que els residus orgànics  suposen un elevat percentatge del total de residus generats en el Pla Zonal, entorn d’un 40%.

El projecte preveu proporcionar als centres educatius compostadores comunitàries d’uns 300 litres de capacitat, que permeten compostar uns 250 kg de residus al trimestre, a més de material didàctic, mitjans tècnics i assessorament per al compostatge correcte dels bioresidus. A més, per a la recollida selectiva en el centre es proporcionaran cubells airejats de polipropilè reciclat de 10 litres de capacitat, així com bosses compostables.

Durant els dos anys de duració del projecte es preveu una participació del 70% dels centres educatius de l’àmbit d’actuació, que els col·legis reduïsquen la gestió extracentre de residus un 25% i fomentar, tant en l’alumnat com en el professorat, una consciència de sostenibilitat i economia circular.

Està previst que prenguen part en el projecte 12.000 persones entre alumnes, professors i personal no docent dels centres. És molt important per al bon desenvolupament d’esta iniciativa la implicació del professorat perquè coneguen el procés de compostatge que desenvoluparan en el seu centre i, sobretot, perquè el transmeten als seus alumnes.

Així mateix, per a aconseguir els objectius previstos, serà necessària una estratègia de comunicació, formació i seguiment que permeta arribar a tots els centres a través de visites i xarrades de monitors als centres escolars, fullets informatius, vídeos educatius orientats a un públic escolar i jornades de formació per a docents.

Este projecte, que ascendeix a 81.000 euros, està inclòs en la convocatòria de 2019 dels Plans d’Impuls al Medi Ambient en el sector de Residus del Ministeri per a la Transició Ecològica i subvencionat al 80%. La previsió és que es pose en marxa a principis de 2020 per a això, a través dels ajuntaments del Pla Zonal, s’informarà convenientment els centres amb anterioritat.