Skip to main content

 Aquest lliurament forma part de les mesures de compensació per la ubicació en la localitat de la planta de tractament i valorització de residus que gestiona el consorci
 50 d’aquests contenidors aniran destinats a la recollida selectiva de residus orgànics que es realitza a Villena, amb el que s’augmentarà la dotació per a possibilitar el tractament posterior d’aquests residus per a generar compostos

En l’última reunió de la comissió de govern del Consorci de residus CREA es va aprovar l’adquisició de contenidors de recollida de residus per al municipi de Villena. Aquests 100 nous contenidors els entregarà el Consorci CREA a la localitat el mes vinent de juliol, en compensació per la ubicació de la planta de tractament i valorització de residus del consorci en el municipi.
D’aquests 100 contenidors, 50 contenidors marrons, de 400 litres, es destinaran a atendre l’estratègia d’implantació de recollida selectiva de residus orgànics que s’està desenvolupant a Villena, com a pas previ a l’elaboració del compost en la planta de tractament del consorci.
Els contenidors específics de recollida selectiva d’orgànica comptaran amb una xicoteta sobre tapa i pany automàtic, la qual cosa permetrà un major control de les aportacions i facilitarà el deposite dels residus orgànics a tota la ciutadania, no sent necessari alçar la totalitat de la tapa, amb el pes que comporta, per a depositar els residus.
La iniciativa, a més de complir amb l’objectiu de compensació al municipi, contribueix al foment de la recollida selectiva de residus orgànics, un residu que representa al voltant del 40% dels residus totals generats en les nostres llars.
Benefici ambiental i econòmic
A més del benefici mediambiental de la recollida selectiva de residus orgànics per a generar un recurs (compost) d’un residu, el fet de portar a planta residus orgànics recollits selectivament suposa un considerable estalvi econòmic per a la localitat, ja que com assenyala el president del consorci, Fulgencio Cerdán, “quan els residus orgànics arriben a planta, a través de la recollida selectiva en el contenidor marró, el cost es redueix a menys de la meitat que si els residus arriben barrejats provinents del contenidor de resta”.