Skip to main content
  •  Després de finalitzar la informatització dels ecoparcs fixos d’Elda i Petrer, dos dels municipis més grans de l’àrea de gestió del consorci
  • Es tracta de la primera xarxa consorciada informatitzada d’ecoparcs fixos i mòbils a la província d’Alacant

Villena, 6 d’octubre de 2022.- El Consorci de residus CREA ha culminat el procés d’informatització de la seua xarxa actual d’ecoparcs, després de finalitzar la informatització dels ecoparcs fixos d’Elda i Petrer, dos dels municipis més grans la seua àrea de gestió. Així, la informatització i control d’accessos d’aquestes dues noves instal·lacions marcarà un punt d’inflexió en #tractar de dues poblacions que sumen més de 86.000 habitants, la qual cosa redundarà en una millor gestió dels residus a nivell global.
Juntament amb els ecoparcs d’Elda i Petrer, també estan informatitzats la resta d’ecoparcs de la xarxa consorciada actual: Banyeres de Mariola, Beneixama, Salinas, Sax i els tres ecoparcs mòbils.
Aquest sistema informàtic dotarà a la xarxa d’un major control d’entrades i eixides d’usuaris, i permetrà registrar el residu per tipologia, pes i volum d’aquest. D’aquesta forma, el consorci podrà obtindre dades precises de tot el depositat tant en els ecoparcs fixos com mòbils de la xarxa consorciada. Es tracta de la primera xarxa consorciada d’ecoparcs que compta amb aquesta mena de sistema informàtic i de control d’accessos de la província d’Alacant.
Cal destacar que tots els ecoparcs consorciats presents i futurs, fins a conformar la xarxa completa prevista de 13 ecoparcs fixos i 3 mòbils, estan sent construïts, remodelats, actualitzats i informatitzats per a prestar el millor servei possible a la ciutadania, en el marc d’una economia circular.

El sistema informàtic està compost per un programari on es carreguen totes les dades d’entrada de residus, tipologies d’aquests, persona que els deposita, així com tota la informació general relativa a la gestió de residus en ecoparcs. Els ecoparcs informatitzats compten amb un bàcul (similar a un caixer automàtic) on la ciutadania pot introduir, assistida pel personal dels ecoparcs, tota la informació sobre la seua aportació de residus.
Comptes CreaEconomíaCircular
Una altra dels avantatges del procés d’informatització és que fa possible establir compensacions a la ciutadania mitjançant els Comptes CreaEconomíaCircular que es van començar a generar al desembre de 2021, inscrivint a les persones usuàries que s’acosten als ecoparcs fixos i mòbils consorciats a depositar els seus residus.
El major control de les instal·lacions, afavorit per aquest sistema, permetrà al consorci una gestió més eficient i eficaç dels ecoparcs, ja que es disposarà de totes les dades dels residus dels ecoparcs (entrades i eixides) d’una forma àgil i senzilla en temps real.
Per a maximitzar la sostenibilitat mediambiental dels ecoparcs consorciats, el sistema compta amb alimentació mitjançant plaques solars, instal·lades en cadascun dels ecoparcs. Per tant, tot aquest nou equipament s’alimentarà mitjançant energies renovables.