Skip to main content

El pressupost per a l’any vinent ascendeix a 6,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 5% respecte al pressupost de 2022

Villena, 24 de novembre de 2022.- Els màxims òrgans de govern del Consorci de residus CREA, reunits aquest matí, han aprovat per unanimitat el pressupost per a l’anualitat de 2023, que ascendeix a 6,8 milions d’euros. S’ha plantejat un pressupost que, amb el menor cost possible, permeta executar tots els projectes i serveis previstos pel consorci per a l’any vinent.

La partida més important és la de tractament, valorització i eliminació de residus en la planta de tractament del consorci situada a Villena, i que presta servei als 14 ajuntaments consorciats, que ascendeix a més de 4 milions d’euros.

En aquest sentit, els òrgans de govern han aprovat les aportacions dels ajuntaments per al finançament del servei de tractament, valorització i eliminació dels residus domèstics, així com per al finançament del servei de la xarxa d’ecoparcs consorciada, composta per 6 ecoparcs fixos i 3 mòbils.

Un altre dels punts destacats ha sigut l’aprovació de les aportacions per al finançament del servei d’educadors i educadores ambientals per a l’exercici de 2023. Referent a això cal recordar que el consorci ha mostrat el seu interés a mantindre aquest servei en el temps, a causa de la seua eficàcia demostrada en la millora de la gestió dels residus i a la necessitat d’informar i sensibilitzar a la ciutadania de cara a la implantació dels nous projectes i serveis necessaris per a aconseguir els objectius europeus de gestió de residus, que són cada any més exigents.

El pressupost aprovat també permetrà mantindre, incrementar i estendre els serveis de compostatge descentralitzat del consorci, que són un senyal d’identitat de l’entitat. Els serveis de compostatge domèstic i comunitari es mantindran en l’any vinent amb el suport d’ajudes europees sol·licitades i concedides al consorci.

Any clau per a les inversions en millores d’instal·lacions

L’any 2023 es preveu com un any clau per al consorci pel que respecta a les inversions en millores d’instal·lacions necessàries per a millorar les dades de gestió de residus en la seua àrea de gestió. Estan previstes inversions tant en la millora global de la planta de tractament, mitjançant ajudes europees, com en la remodelació integral de diversos ecoparcs de la zona. Així com l’inici de la construcció de nous ecoparcs, per exemple, el de Villena.

Així mateix, i dins de l’ordre del dia, s’ha aprovat el projecte constructiu de la remodelació i millora de l’ecoparc de Petrer, per a complir amb la normativa tècnica vigent i amb les necessitats del municipi i de l’àrea de gestió del consorci.

El president del Consorci CREA, Fulgencio Cerdán, ha valorat positivament l’aprovació d’aquests pressupostos “dins del termini i en la forma escaient per a assegurar el correcte desenvolupament dels serveis bàsics del consorci”.  En aquest sentit, el president ha volgut agrair a tots els membres dels òrgans de Govern la seua “predisposició i esforç per treballar diàriament, de manera conjunta, en la bona gestió dels residus”.

Cal recordar que el Consorci CREGA és l’entitat pública responsable del tractament, valorització i eliminació dels residus generats en els 14 municipis del Pla Zonal 8, Àrea de Gestió A3 (comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià): Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena. Al costat d’aquestes 14 entitats locals, són membres del Consorci CREA, la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant.