Skip to main content

El nou ecoparc de Villena, que s’espera que estiga construït durant el primer semestre de 2023, reunirà totes les millors tècniques disponibles per a aquesta mena d’instal·lacions.

El president del Consorci de residus CREA, Fulgencio Cerdán, ha signat hui amb el tinent alcalde de l’Ajuntament de Villena, Francisco Iniesta, el conveni de cessió de la parcel·la on se situarà el nou ecoparc fix de la localitat, previst en el projecte de gestió del consorci.
La parcel·la, situada en el Polígon Industrial El *Rubial, reuneix totes les característiques necessàries per a la implantació de la infraestructura. Per part del consorci s’ha valorat molt positivament la ubicació, per tractar-se d’una zona consolidada i pròxima a la població.
El nou ecoparc s’integrarà dins de la xarxa consorciada d’ecoparcs del consorci, que estarà formada per 13 ecoparcs fixos i 3 ecoparcs mòbils.
Dels 13 ecoparcs fixos, hi ha 9 que estan sent sotmesos a un complet procés de remodelació, actualització i informatització; i els altres 4 restants (Castalla, Monòver, el Pinós i Villena) seran de nova construcció.
Una vegada signat el conveni, el consorci realitzarà els tràmits administratius necessaris per a iniciar les obres del nou ecoparc, amb l’objectiu que estiga construït durant el primer semestre del pròxim any, coincidint amb la finalització del període transitori del projecte de gestió de la xarxa d’ecoparcs consorciada.
El nou ecoparc de Villena reunirà totes les característiques tècniques d’última generació per a aquesta mena d’instal·lacions, així com tots els requeriments de la normativa vigent.
Ecoparc informatitzat, automatitzat i amb un complet control d’accessos
El nou ecoparc de Villena serà de tipus D, el de major grandària prevista en la norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament d’ecoparcs del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Tindrà una superfície superior a 2.500 m², disposició a doble cota, entre 10-15 contenidors de grans dimensions per a la recepció de residus, zona amb marquesina per a la recollida de residus perillosos i *RAEEs, circulació segregada de vehicles i camions de càrrega i descàrrega, circuit de videovigilància i espai per a preparació per a la reutilització de residus.
L’ecoparc ja naixerà informatitzat, automatitzat i amb un complet control d’accessos. Això permetrà tindre un seguiment absolut i en temps real de les entrades de residus, ciutadania que fa aportacions, quantitat i tipologia de residus aportats, eixides de residus per a tractament dels mateixos per gestor autoritzat, etc. D’aquesta forma, la xarxa consorciada d’ecoparcs s’anirà consolidant com una de les més modernes i completes de la Comunitat Valenciana.
Segons el president del *CREA, Fulgencio Cerdán, el nou ecoparc fix de Villena “és una infraestructura molt necessària per a Villena, que té una població de més de 34.000 habitants molt conscienciada amb els usos i costums de l’economia circular i la cura del medi ambient. Per a això disposem d’una inversió de més 500.000 euros, els costos dels quals tractarem de reduir al màxim optant a totes les ajudes i subvencions possibles, com estem fent amb les remodelacions de la resta d’ecoparcs que configuren l’àrea de gestió del consorci”.
Per part seua, el tinent alcalde de l’ajuntament de Villena, Francisco Iniesta, ha destacat que “es tracta d’una molt bona notícia el fet que es vagen fent passos per a la construcció d’aquest nou ecoparc que portarà grans beneficis per a realitzar un millor tractament dels residus i ajudarà, al costat del nostre servei de neteja, a reduir la quantitat d’abocaments incontrolats i il·legals que es produeixen en el terme municipal”.
En els pròxims mesos, el consorci espera formalitzar un compromís similar de cessió de parcel·les amb les localitats de Monòver, i Castalla, resta de localitats de l’àrea en les quals està previst construir un nou ecoparc.
El Consorci de Residus CREA és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, juntament amb la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.