Skip to main content

 

El servei inclourà el subministrament, instal·lació, manteniment i neteja d’un mínim d’un contenidor per cada 1.400 habitants o fracció en els municipis consorciats adherits

 

La Comissió de Govern del Consorci de residus CREA ha aprovat aquest matí l’expedient de contractació per a la licitació del servei consorciat de recollida selectiva en via pública d’oli de cuina usat. El servei inclourà el subministrament, instal·lació, manteniment i neteja d’un mínim d’un contenidor per cada 1.400 habitants o fracció en els municipis consorciats adherits.

Fins al moment, 12 dels 14 municipis que formen part de l’àrea de gestió del consorci s’han adherit a aquest servei: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, Salinas, Sax i Villena.

La recollida dels residus tindrà una periodicitat mensual i els olis usats recollits seran depositats en plantes de tractament autoritzades per a evitar la seua afecció al medi ambient i afavorir la seua valorització. Els olis usats seran transformats en biocombustibles, fomentant amb això alternatives sostenibles als combustibles fòssils convencionals.

La ubicació dels contenidors serà decidida, de comú acord, entre els ajuntaments i el consorci, sempre en llocs amb bona visibilitat i accés, prop de punts d’atracció de població i de pas de la ciutadania. Les persones usuàries podran depositar els seus olis de cuina usats sense cap limitació d’horaris, tots els dies de la setmana. Amb aquest servei es pretén, per tant, facilitar al màxim a la població el depòsit d’aquest tipus de residus. Cal destacar que els olis usats són altament contaminants si no són tractats adequadament, per això una recollida selectiva eficaç té una gran importància.

Campanya d’informació i conscienciació

L’empresa que resulte adjudicatària realitzarà una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància de la recollida selectiva d’olis usats, les característiques del servei i els beneficis socials i mediambientals del correcte tractament i valorització d’aquest tipus de residus.

El president del Consorci CREA, Fulgencio Cerdán, ha destacat positivament aquest servei de recollida selectiva d’oli de cuina usat en via pública, que complementa l’oferit per la xarxa consorciada d’ecoparcs fixos i mòbils del consorci. “D’aquesta forma, reduïm la quantitat d’olis usats que no es gestionen de manera correcta per a poder generar nous recursos d’aquests residus, en el marc de l’economia circular. Amb això evitem els efectes mediambientals negatius que genera la falta del seu correcte tractament”, ha afirmat.