Skip to main content

•A més, el municipi de Castalla se suma al servei consorciat d’educació ambiental

•S’aprova també el subministrament de papereres per a la separació domèstica dels residus, destinades a les persones usuàries que aporten residus en els ecoparcs de l’àrea de gestió

Villena, 17 de juny de 2022.- Els òrgans de govern del Consorci de residus CREA han aprovat els projectes constructius que permetran la remodelació i modernització dels ecoparcs fixos de Beneixama, Elda I Sax. D’aquesta forma, ja pot licitar la millora dels mateixos amb la finalitat de començar amb les obres al més prompte possible.

D’altra banda, amb la incorporació de Castalla al servei d’educació ambiental
del consorci, ja són 10 els municipis consorciats que disposen d’educadors i educadores ambientals per a dur a terme les tasques de sensibilització i informació relacionades amb la gestió de residus. Amb això, l’equip d’educació ambiental s’incrementarà a 9 especialistes a temps complet.

En aquest punt cal destacar la importància de l’equip d’educació ambiental que
informa i sensibilitza sobre la necessitat de reduir la generació de residus, la forma correcta de separar-los en les llars per a afavorir el seu reciclatge, així com la gestió adequada de residus orgànics, entre altres. Tot això per a possibilitar el compliment dels objectius marcats en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. A més, les seues accions estan consensuades amb els ajuntaments per a abordar a cada moment els objectius prioritaris de cada localitat.

En la reunió dels òrgans del consorci s’ha aprovat, així mateix, un estudi geològic i geotècnic en la partida “La Solana” de Monòver, la finalitat de la qual és confirmar si es tracta de la millor ubicació possible per al futur abocador controlat consorciat d’última generació, que aplicarà totes les millores tecnològiques possibles, i s’utilitzarà sempre com a últim recurs, sobre la base del projecte de gestió de les instal·lacions d’eliminació del consorci.

En paraules del president del Consorci CREA, Fulgencio Cerdán, “totes les instal·lacions que permeten una millor gestió dels residus són de vital importància tant per al consorci com per als municipis de la seua àrea de gestió. En aquest sentit, l’important és anar fent passos cap avant per a complir amb els objectius marcats per la Unió Europea i ser un referent en aquesta matèria, des de la convicció profunda que és un aspecte fonamental per a la cura del medi ambient. Continuar avançant juntament amb la ciutadania, ja que sense el seu compromís i suport, no seria possible”.

Compensacions a la ciutadania

Precisament, per a agrair i compensar aquest suport de la ciutadania, el consorci ha aprovat també el subministrament de cubs per a la gestió domèstica dels residus, destinats a les persones que aporten residus en els ecoparcs de l’àrea de gestió. La seua finalitat és facilitar a les famílies la seua col·laboració en la separació de residus i el seu posterior reciclatge.

De la mateixa manera, s’ha aprovat la contractació del subministrament de contenidors de recollida de residus per al municipi de Villena. Es tracta d’una mesura de caràcter mediambiental que el consorci executa en la localitat com a compensació per la ubicació de la planta consorciada de tractament de residus
en el seu terme municipal.

El Consorci CREA és l’entitat pública responsable del tractament, valorització i eliminació dels residus generats en els 14 municipis del Pla Zonal 8, Àrea de Gestió A3 (comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià): Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena. Al costat d’aquestes 14 entitats locals, són membres del Consorci CREA, la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant.