Skip to main content

La Junta General del Consorci de residus Crea ha aprovat aquest matí, per unanimitat, el projecte estratègic per a la modernització integral de la planta de tractament de Villena que gestiona els residus de les 14 poblacions que integren el consorci: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.
El procés d’actualització de les instal·lacions està previst que dure aproximadament 2 anys i suposarà una important inversió de recursos.

Aquest projecte de millora integral té com a objectiu l’equipament de la planta amb les millors tècniques disponibles que possibiliten la millora del tractament dels residus, l’increment de la recuperació de productes i la conseqüent reducció dels residus que es destinen a abocador. Tot això necessari per a complir amb uns objectius cada vegada més exigents marcats per la Unió Europea en matèria de residus i que, de no complir-se, comportarien importants sancions.
Amb la instal·lació d’equipament d’última generació (electroimants, separadors d’inducció, balístics, òptics…), la planta remodelada recuperarà una major quantitat de subproductes que podran ser reciclats, generant recursos dels residus, afavorint un enfocament d’economia circular.
Entre altres millores, es crearà una línia de tractament diferenciat de residus orgànics recollits de manera separada. Diversos ajuntaments de l’àrea de gestió del consorci estan avançant en la implantació de la recollida selectiva de residus orgànics i la planta ha d’estar preparada per al seu correcte tractament, generant un compost de qualitat que puga ser utilitzat com a abonament orgànic.
Amb aquest projecte estratègic per a la planta de tractament, i amb el projecte de gestió de la futura xarxa consorciada d’ecoparcs fixos i mòbils del consorci que va ser aprovat el mes de maig, s’estableixen les bases de les infraestructures bàsiques del consorci per a una gestió eficient, moderna i de qualitat dels residus generats en la seua àrea de gestió.
En paraules del president del Consorci, Fulgencio Cerdán: “Amb aquesta remodelació es maximitzarà la recuperació de productes valoritzables presents en els residus, amb destinació a reciclatge i reutilització. Amb això reduirem els rebutjos no valoritzables i, per tant, minimitzarem l’ús de l’abocador. Però cal assenyalar que, a pesar que disposarem d’una de les plantes més modernes de la Comunitat Valenciana, els objectius europeus només s’aconseguiran si tots estem implicats en la reducció, reutilització i reciclatge de residus mitjançant els contenidors de recollida selectiva i l’ús dels ecoparcs fixos i mòbils.”.

El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, també formant part del mateix la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana. Els municipis d’aquesta àrea d’influència són: Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.