Skip to main content

 Professorat de la Universitat UNICEPS de Mèxic i responsables de l’ONG internacional Fons Verd de Mèxic i el Perú han visitat la planta de tractament de Villena, així com ecoparcs
 La visita s’emmarca dins de les activitats de cooperació al desenvolupament finançades pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat d’Alacant

Un grup de professors i catedràtics de la universitat UNICEPS de Mèxic i responsables de l’ONG internacional Fons Verd de Mèxic i el Perú han visitat les instal·lacions de la planta de tractament de residus de Villena, acompanyats del departament de Geografia Humana de la Universitat d’Alacant que coordina aquest projecte. Tots ells han sigut rebuts pel president del Consorci de residus CREA, Fulgencio Cerdán, que els ha guiat al llarg de tota la visita.

Durant el recorregut, el president els ha explicat el projecte de remodelació en el qual es troba immersa la planta, la qual cosa li permetrà optimitzar el procés de gestió de residus i complir amb els objectius marcats per les noves directives europees. En aquest sentit, el professorat ha pogut veure in situ la nova maquinària de la planta dotada de les últimes tecnologies de captació de plàstic film així com recuperació de diversa tipologia de productes que es troben en els residus que entren a la planta.

La separació selectiva en origen de residus orgànics, implementada en diversos municipis de l’àrea de gestió del consorci, per a la posterior elaboració de compost en la planta ha sigut un altre dels aspectes que ha despertat l’interés de la visita. Així com l’explicació dels diferents projectes de compostatge del consorci (comunitari, domèstic i educatiu) que situen a aquesta àrea de gestió com una de les més actives en compostatge descentralitzat.

També han pogut conéixer de primera mà un ecoparc mòbil dels quals es desplaça als diferents municipis de l’àrea de gestió per a la recollida de residus per als quals no existeix contenidor en la via pública. En l’ecoparc han rebut una explicació sobre l’àmplia tipologia de residus que es poden depositar en aquestes instal·lacions, la fi última de les quals és l’afavorir la recollida selectiva d’una gran varietat de residus per a possibilitar la seua posterior reutilització i reciclatge mitjançant gestors autoritzats.

Desenvolupament sostenible, innovació i economia circular

Finalment, el president del Consorci CREA, Fulgencio Cerdán, ha exposat a l’Aula Ambiental de la planta una presentació sobre les funcions del consorci i les labors que es duen a terme en matèria de desenvolupament sostenible, innovació i economia circular, així com de les diferents i imprescindibles accions d’educació ambiental que informen i sensibilitzen al carrer sobre els diferents projectes.

Fulgencio Cerdán ha agraït la visita i ha destacat que es tracta de “un honor rebre a professorat de diferents països i compartir el coneixement adquirit amb ells. Al final, encara que cada zona té les seues particularitats, sempre ens enriquim sobre la millora en la prestació de serveis i les facilitats en matèria de gestió de residus, centrades en els principis de l’economia circular de Reduir, Reutilitzar i Reciclar”.

Aquesta visita s’emmarca dins de les activitats de cooperació al desenvolupament finançades pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat d’Alacant dins del projecte titulat “Programa de transferència per a la capacitació en desenvolupament local sostenible dels stakeholders comunitaris de la Serralada dels Andes i Amazonía Peruana”.

Aqueix projecte té com a finalitat formar, capacitar i facilitar la transferència d’eines i coneixement a través de la formació i de l’experiència als actors locals dels territoris de les àrees del Perú esmentades. Durant dues setmanes aquests professionals de Mèxic i el Perú visitaran i coneixeran “in situ” bones pràctiques i experiències reeixides en matèria de gestió de desenvolupament local sostenible, emprenedoria i desenvolupament cooperatiu i comunitari